Lautakunta hyväksyi Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet – Rastilanranta rajattiin pois suunnitelmasta

Vuosaari
28. lokakuuta 2020
Vartiokylänlahti, kuva: Lauri Rotko

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20. lokakuuta Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet.  Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet, ja ne ohjaavat alueen tulevaa suunnittelua. 

Suunnitteluperiaatteista päättäessään lautakunta poisti Rastilanrannan osa-alueen eli Meri-Rastilan länsirannan metsäalueen suunnitteluperiaatteiden piiristä. Lisäksi lautakunta painotti Rastilan leirintäalueen kehittämistä matkailun alueena ja päätti, ettei leirintäaluetta kaavoiteta asuntoalueeksi ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.

Meri-Rastilan länsirannasta on aiemmin laadittu osayleiskaava, joka on edelleen voimassa. Lautakunnan päätös tarkoittaa, että Rastilanrannan suunnittelua ei jatketa. Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden alueella asuinrakentamisen suunnittelua jatketaan nyt Puotilanrannan osalta.

Lautakunnan 20.10. kokouksen pöytäkirja >>