Meri-Rastilan itäosan asemakaava nähtävillä 10. marraskuuta asti

Vuosaari
28. lokakuuta 2020
Ilmakuvaa Rastilan alueelta, kuvaaja: Lauri Rotko

Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotus on nähtävillä 10. marraskuuta asti. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Kaavaehdotukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/kaavakuulutukset sekä kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8. Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotus viimeistellään, ja se viedään alkuvuodesta 2021 tarkistettuna ehdotuksena kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tutustu kaavaehdotukseen >>