Meri-Rastilan länsiosan asemakaava etenee kaupunginhallitukseen

Vuosaari
28. lokakuuta 2020
Rastilan metroasema, kuva: Lauri Rotko

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Meri-Rastilan länsiosan tarkistetun asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 20. lokakuuta. Seuraavaksi kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaava koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja kerrostaloalueen länsiosaa. Alueelle on suunniteltu uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista nykyisille tonteille ja puistoalueiden reunoille. Kaava mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen noin 2 400 asukkaalle.

Lautakunnan 20.10. kokouksen pöytäkirja >>