Lapinlahden sairaala-alueen kehittämisen selvitystyö käynnistyy

Uutta Helsinkiä
30. lokakuuta 2020
Helsingin kaupunginhallitus päätti kesäkuussa suuntaviivoista, joiden mukaan Lapinlahden alueen kehitystyötä tulee jatkaa. Tavoitteena on löytää Lapinlahteen laajasti hyväksyttävissä oleva ja toimintakonseptiltaan monipuolinen toteutusratkaisu.

Helsingin kaupunginhallitus päätti kesäkuussa suuntaviivoista, joiden mukaan Lapinlahden alueen kehitystyötä tulee jatkaa. Tavoitteena on löytää Lapinlahteen laajasti hyväksyttävissä oleva ja toimintakonseptiltaan monipuolinen toteutusratkaisu.

Lapinlahden sairaala-alueen ja sen rakennusten kehittämiseen liittyvä selvitystyö ja uuden toteutustavan suunnittelu on nyt käynnistymässä.

Lapinlahden alueeseen liittyvän selvityksen laatimisesta vastaavat Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta Sirkku Huisko ja Eero Lundén (Lundén Architecture Oy) sekä heidän kumppaninaan Markku Hietala (Realidea Oy).

Sirkku Huisko ja Eero Lundén keskittyvät työssään eri toimijoiden näkökulmien selvittämiseen, niiden koostamiseen, ratkaisuehdotuksesta neuvottelemiseen sekä tulevaisuuden toteutustavan ideointiin. Markku Hietalan vastuualueena selvitystyössä ovat erityisesti kiinteistötalouteen ja hallintomalliin liittyvät kysymykset.

Työ käynnistyy laajalla osapuolten kuulemisella ja haastattelukierroksella, jonka avulla selvitetään niin alueen kehittämiseen kytkeytyvien keskeisten toimijoiden kuin päätöksentekijöiden näkemykset alueen tulevaisuudesta.

Selvityshenkilöille voi toimittaa aiheeseen liittyviä kommentteja ja taustatietoa osoitteeseen lapinlahti@lunden.co.

Selvitys valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.