Kaupunginvaltuusto hyväksyi Laajasalon ratikkakorttelin kaavaratkaisun

Laajasalo
05. marraskuuta 2020

Laajasalon Yliskylän asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.11. Kaavaratkaisu koskee niin sanottua Laajasalon ratikkakorttelia. 

Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin läheisyyteen Laajasaloon on suunniteltu Suomen ensimmäinen raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävä hybridikortteli. Arkkitehtuurikilpailussa kokonaisuudelle on löydetty tilaa vievän varikkotoiminnon ja asumisen yhdistävä ratkaisu. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä osittain varikon päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen. Huolto- ja säilytysvarikko on välttämätön Kruunusillat-raitiotielle.

Kaavaratkaisussa on varattu kerrosalaa eniten asumiselle eli yhteensä 42 900 kerrosneliötä. Varikon kerrosala on noin 18 400 neliötä ja pysäköinnin pinta-ala 11 500 neliötä. Liiketiloille on varattu 1 200 neliötä. Varikko ja pysäköinti sijoittuvat osittain puisto- ja katualueen alle. Kaava-alueeseen sisältyy myös tontti terveyskeskukselle.

Alueella sijaitseva pururata sekä rantalentopallokentät ja koirapuisto siirretään uuteen paikkaan lähimaastoon. Lasten leikkipaikka tulee puolestaan ratikkakorttelin kansipihalle. Nykyinen urheilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun viereen jäävälle alueelle. Laajasalon uimarannan alue ei kuulu kaava-alueeseen ja sen toiminta jatkuu nykyisellään.

Kaavamuutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia noin 11 miljoonaa euroa.

Asemakaavan muutoksen selostus