Kommentoi Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmaa

Malmi
10. marraskuuta 2020
Malmin ja Pukinmäen katu- ja viheralueita koskeva yleisten alueiden suunnitelman luonnos vuosille 2021–2030 on valmistunut. Kaupunkilaiset voivat kertoa kantansa suunnitelmaan verkkotapahtumassa 25. marraskuuta ja Kerro kantasi -verkkokyselyssä 13. joulukuuta asti.

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma ohjaa viheralueiden, katujen, torien ja aukioiden kehittämistä, peruskorjausta sekä ylläpitoa alueella 2020-luvun ajan. Tavoitteena on kohdentaa katu- ja viheralueiden hoitoa ja kunnostusta asukkaiden vuonna 2019 verkkokyselyssä esittämien toiveiden mukaan sekä parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Suunnittelualueeseen kuuluvat Malmin ja Pukinmäen lisäksi Sepänmäki, Nallenmäki ja Fallkulla. Suunnitelmaluonnosta voi nyt kommentoida ja saatu palaute huomioidaan valmistelussa. Suunnitelma laitetaan vielä alkuvuodesta 2021 esille kommentointia varten ennen kuin se viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Suunnitelmaesitellään verkkoasukasillassa 25. marraskuuta

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmaluonnos esitellään asukkaille verkkotapahtumassa 25. marraskuuta klo 18–20. Verkkotapahtumaan voi osallistua vaikka kotisohvalta – mukaan pääsee omalla tietokoneella tai kännykällä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

Verkkotilaisuus on korona-aikana turvallinen tapa osallistua. Asiantuntijat esittelevät etäyhteyksien avulla suunnitelman, jota asukkaat voivat kommentoida – kysymyksiä voi esittää chatin kautta. Kysymyksiin on vastaamassa useita kaupunkiympäristön asiantuntijoita. Suunnitelma on myös mukana Uutta Koillis-Helsinkiä–verkkotapahtumassa 9.12. klo 17–19.30. Molempien tilaisuuksien ohjelmaan ja osallistumisohjeisiin voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/asukasillat.

Mielipiteet alueenkehittämisestä voi esittää verkkokyselyssä 13. joulukuuta asti

Suunnitelmaselostukseen, vuorovaikutusraporttiin sekä aluekortteihin voi tutustua Kerro kantasi –verkkopalvelussa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/malmipukinmaki. Asukkailta toivotaan palautetta tehdystä suunnitelmaluonnoksesta. Onko suunnitelmassa tunnistettu tärkeimmät kehittämiskohteet? Entä ovatko tavoitteet alueelle sopivat ja toimenpidetarpeet kohdallaan?  Oman kantansa suunnitelmaan voi kertoa palvelussa 13. joulukuuta asti.

Mikä on yleistenalueiden suunnitelma?

Yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään alueen verkostojen sekä katu- ja viheralueiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan esitykset kehitettävistä hankkeista. Yleisten alueiden suunnitelma tunnettiin aiemmin aluesuunnitelmana. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja eikä liikuntapuistoja ja lähiliikuntapaikkoja. Yleisten alueiden suunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta.

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet suunnitellaan osana yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tehdään tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma, joka laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Katso Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelman luonnosaineisto