Raitioteiden pysäkkeihin ja jalankulun ylityspaikkoihin suunnitellaan muutoksia – kommentoi suunnitelmia!

Uutta Helsinkiä
11. marraskuuta 2020
Helsingin kaupunkisuunnittelee muutoksia raitiotiepysäkkeihin ja jalankulkijoiden radanylityspaikkoihin. Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa nykytilaa ja tehdämuutoksia mm. raitiotiepysäkkien järjestelyihin, kuten poistaa joitakinhiljaisempia pysäkkejä, pidentää pysäkkejä ja siirtää muutamia pysäkkejävaihtopaikkojen parantamiseksi. Lisäksi ajatuksena on tuoda uudenlaisiajalankulkijan ylityspaikkoja, joissa jalankulkija väistää raitiovaunuaylittäessään kiskoalueen. Tutustu suunnitelmiin ja kommentoiniitä verkossa 29.11. asti.

Helsingin kaupunki suunnittelee muutoksia raitiotiepysäkkeihin ja jalankulkijoiden radan ylityspaikkoihin. Suunnittelun tavoitteena on tarkistaa nykytilaa ja tehdä muutoksia mm. raitiotiepysäkkien järjestelyihin, kuten poistaa joitakin hiljaisempia pysäkkejä, pidentää pysäkkejä ja siirtää muutamia pysäkkejä vaihtopaikkojen parantamiseksi. Lisäksi ajatuksena on tuoda uudenlaisia jalankulkijan ylityspaikkoja, joissa jalankulkija väistää raitiovaunua ylittäessään kiskoalueen. Toimenpiteet ovat osa vuonna 2018 hyväksytyn raitioliikenteen kehittämisohjelman toimeenpanoa.  

Pysäkkien välinen etäisyys vaikuttaa merkittävästi joukkoliikenteen nopeuteen. Kantakaupungin raitioverkolla pysäkkejä on tiheästi, minkä ansiosta kävelymatkat ovat lyhyitä, mutta raitioliikenne on verrattain hidasta. Raitioteillä on tällä hetkellä 131 pysäkkiä, joista ehdotetaan poistettavaksi ensi vaiheessa 8 pysäkkiä ja myöhemmin katuremonttien sekä raitiotiehankkeiden yhteydessä noin 12 lisää. Kantakaupungin asuinalueilla pysäkkiverkko säilyy kuitenkin tiheänä. Tulevaisuudessa pikaraitioliikenteen käyttöön tulevilla osuuksilla pysäkkivälejä pidennetään enemmän. Pysäkkejä myös siirretään vaihtoyhteyksien kannalta parempiin sijainteihin ja kapeita sekä lyhyitä pysäkkilaitureita parannetaan. Katso karttakuva pysäkkimuutoksista.

Raitiotien ylittäviä liikennevalo-ohjaamattomia suojateitä muutetaan uudenlaisiksi ylityspaikoiksi, joissa jalankulkijan tulee väistää raitiovaunua ennen kiskojen ylittämistä. Ehdotettuja ylityspaikkoja tulisi noin 80 paikkaan eri puolille kantakaupunkia. Ylityspaikassa on aina turvallinen tila, jossa kävelijä voi seistä ajoratojen ja raitiotien välissä. Monille tuttu olemassa oleva esimerkki ylityspaikasta on Stockmannin edusta Aleksanterinkadulla, jossa jalankulkijat kulkevat raitiotien yli joustavasti mutta raitiovaunuja varoen.

Suunnitelmista on avattu kysely osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi. Kysely on auki 29.11.2020 asti. Kyselyssä voit tutkia tarkemmin suunnitelmia ja karttakuvia muutoksista sekä antaa palautetta.

Muutosten toteutus ja aikataulu 

Toimenpidekokonaisuus menee päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 alkupuolella, minkä jälkeen muutoksia voidaan alkaa toteuttaa.

Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa erillisinä liikennejärjestelyinä ja osa muutoksista tehdään tulevien katuremonttien ja uusien raitioteiden rakentamisen yhteydessä. Heti mahdolliset toimenpiteet toteutuvat noin 1-3 vuoden aikajänteellä ja muihin hankkeisiin sidotut muutokset 2020-luvun kuluessa. Näitä hankkeita ovat mm:

  • Helsinginkadun, Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun remontti (2021-2022)
  • Mannerheimintien remontti (2023-2024)
  • Mäkelänkadun remontti (2025-2026)
  • Kruunusillat-hanke (2021-2026)
  • Kalasatamasta Pasilaan-raitiotiehanke (2021-2024)
  • Vihdintien pikaraitiotien ja läntisen kantakaupungin raitiotien rakentaminen (n. 2025 alkaen)
  • Viikki-Malmi-pikaraitiotien rakentaminen (n. 2027 alkaen)
  • Helsingin yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin rakentaminen