Kuninkaantammen koulun ja päiväkodin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittaja valittu

Kuninkaantammi
12. marraskuuta 2020
Kuninkaantammen uuden peruskoulun ja päiväkodin kilpailutuksen on voittanut Arkta Rakennuskultti Oy:n työryhmä ehdotuksellaan Camelot. Vuoden 2023 kesäkuussa valmistuvassa rakennuksessa on tilaa 250 koululaiselle ja 210 päiväkotilapselle.

Kuninkaantammen uuden peruskoulun ja päiväkodin kilpailutuksen on voittanut Arkta Rakennuskultti Oy:n työryhmä ehdotuksellaan Camelot. Vuoden 2023 kesäkuussa valmistuvassa rakennuksessa on tilaa 250 koululaiselle ja 210 päiväkotilapselle.

Helsingin kaupunki järjesti Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle rakennettavan koulu- ja päiväkotirakennuksen kilpailun, jossa valittiin hankkeelle suunnittelija- ja toteuttajaryhmä. Rakentaminen alkaa näillä näkymin vuoden 2022 aikana.

Uudenaikaiset tilat kannustavat luovuuteen ja liikkumiseen

Uusi peruskoulu on ilmaisutaitopainotteinen. Oppimisympäristö jatkuu ulkotiloihin, ja pihan toiminnot kannustavat oppilaita liikkumiseen, kokeilemiseen ja luovaan leikkiin. Pihalla säilytetään puita ja kallioita mahdollisimman paljon niin, että pihasta muodostuu niin kutsuttu metsäkoulu luontopolkuineen ja sadepuutarhoineen.

Kuninkaantammessa arvioidaan olevan vuoteen 2027 mennessä 5500 asukasta. Keskeiselle paikalle sijoittuva rakennus tarjoaa koulu- ja päiväkotipaikkojen lisäksi myös harrastusmahdollisuuksia asukkaille, sillä muun muassa monitoimisalia, toria, näyttämöä ja muutamia muita tiloja on mahdollista käyttää ilta-aikaan. Iltakäyttömahdollisuudet tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kilpailulla saatiin korkeatasoista ja kestävää arkkitehtuuria

Rakennus on aikaa kestävä ja energiatehokas. Energiatehokkuuteen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista tarkkailtiin koko rakennuksen elinkaaren osalta osana kilpailutöiden arvostelua. Osa lämmön- ja sähköntuotannosta tuotetaan paikallisesti maalämmön ja aurinkopaneeleiden muodossa. Viherkatto estää lämmön karkaamista ja helpottaa hulevesien hallitsemista.
Kilpailussa arvioitiin ehdotusten arkkitehtuuria, elinkaarikustannuksia, ympäristöön soveltuvuutta, toimivuutta ja taloudellisuutta. Voittajatyö ratkaisi tehtävän kiitettävästi, ja tuottaa uuteen Kuninkaantammen kaupunginosaan hienon ja hyvin paikkaan sulautuvan oppimiskeskuksen.

Voittaneen ehdotuksen tekijöiksi paljastuivat Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, Innovarch Oy, Nomaji Oy, Projekt Kuubis OÜ, LVIS-Insinööritoimisto Timo Vättö Oy sekä WSP Finland Oy.

”Tilaohjelma on ratkaistu kompaktisti kolmeen massapalikkaan ja niitä yhdistävään aulaosaan. Rakennuksen ilme on aktiivinen ja luonteva. Omaleimaiset kattomuodot, aumakaton muodostavat viherkatot sekä harjojen massapalikat antavat rakennukselle tunnistettavan julkisen rakennuksen hahmon. Rakennus sijoittuu onnistuneella tavalla tiiviisti kiinni Kuninkaantammenaukion ja Karmiinikujan katulinjoihin muodostaen länsi- ja pohjoispuolelleen katutilaa. Rakenneteknisesti ehdotus on tutkittu huolellisesti ja tarjoaa toteuttamiskelpoisen ja kestävän vaihtoehdon.”, toteaa Suomen arkkitehtiliiton nimeämä tuomariston jäsen SAFA arkkitehti Mikki Ristola.

Sovellettu suunnittelu- ja toteutuskilpailu oli suunnattu tahoille, jotka sekä suunnittelevat että urakoivat rakennuksen. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisesti kuka tahansa halukas pystyi osallistumaan kilpailuun. Kilpailuun saapui yhteensä kuusi hakemusta, joista toiseen neuvotteluvaiheeseen valittiin viisi tekijäryhmää. Lopullisen laatutarjouksen antoi neljä tekijää ja hintatarjous saatiin kolmelta yritykseltä.

Lisätiedot:

Kuvia voittaneesta ehdotuksesta

Arviointipöytäkirja ja arviointitaulukot