Myllypuroon nousee 2020-luvulla uusi Karhukallion asuinalue

Uutta Helsinkiä
17. marraskuuta 2020
Karhu korkeasaaressa

Karhukallio rakennetaan Viilarintien etelä- ja pohjoispuolelle. Karhukallion asuinalueen rakentaminen alkaa 2020-luvun alkupuolella ja valmistuttuaan siellä asuu noin 2900 asukasta.

Karhukallion tarkistettu kaavaehdotus on tulossa ensi vuonna kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ja saa mahdollisesti vielä vuoden 2021 aikana lainvoiman. Tällöin rakentaminen voisi alkaa esirakentamisella vuoden 2022 aikana.

Karhukallion asuinalueen nimistö on saanut inspiraationsa karhuista. Uudelle alueelle on tulossa muun muassa Karhuemontie, Talviunenaukio ja Karhunpojankuja. Alueen tärkeä kulkuväylä on nimeltään Karhunlanka.

Helsingin kaupungin nimistötoimikunta valitsi Karhukallion alueen nimistöön karhuun liittyviä sanoja, jotka olivat vielä käyttämättä muualla. Ruotsin kielessä ei ole vastineita kaikille karhun synonyymeille, kuten otso tai mesikämmen, mikä hieman rajoitti sanojen valintaa.

Karhunkaatajasta Karhukallioksi

Alueen nimistöä käsiteltiin nimistötoimikunnassa keväällä 2018. Alueella oli siihen asti ollut käytössä työnimi Karhunkaataja. Nimi liittyy alueen vanhempaan nimistökerrostumaan, jossa on isossa roolissa Karhunkaatajantie-niminen katu ja myös keskeinen Karhunkaatajanpuisto.

”Karhunkaataja ei koskaan ollut alueen virallinen nimi, vaan se oli otettu käyttöön epävirallisena työnimenä. Karhunkaato tietoisesti suunnitellun nimistön aihepiirinä ei oikein tuntunut nykyaikaan sopivalta, etenkin kun nimistön on tarkoitus elää tästä vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Koska alueella kuitenkin vanhastaan on ’metsäistä’ ja ’karhuisaa’ nimistöä, haluttiin sitä jatkaa, mutta positiivisella vireellä”, sanoo nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Karhukallion alueen nimi-idea tuli alueen uudesta pääkadusta, Karhukalliontiestä, ja Karhukallio-nimisestä puistosta.

Viikintien eteläosan nimi vaihtuu Karhukalliontieksi

Kun Karhunkaatajan alue rakennetaan, Viikintie vaihtuu eteläpäässään Karhukalliontieksi. Nimenmuutoksen tarve on syntynyt vähitellen, sillä Viikintie on pitkä ja kulkee monen alueen läpi. Karhukalliontien lähelle jää metsä, jonka nimi on Karhukallio.

Toinen nimenmuutos syntyy Herttoniemen puolelle, kun Sopulitie saa uuden liityntäkadun, joka nimetään Sopulipoluksi. Kun Sopulitielle johtavan kadun nimi muuttuu Sopulipoluksi, uusi nimi on aiempaa selvempi pelastus- ja hälytysajoneuvoille.

Kuva: Korkeasaaren karhu. Mari Lehmonen