Talin liikuntapuiston ja ulkoilualueiden yleissuunnitelma valmistunut

Läntinen bulevardikaupunki
18. marraskuuta 2020
Ilmakuva Talin liikuntapuistosta

Talin liikuntapuiston ja ulkoilualueiden yleissuunnitelma linkittyy kiinteästi läntisen bulevardikaupungin suunnitteluun. Läntinen bulevardikaupunki on Munkkiniemen, Haagan ja Pitäjänmäen kaupunginosia sekä niitä ympäröivää kaupunkirakennetta yhdistävä tiivistämissuunnitelma. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa puiston merkitys kaupunginosapuistona sekä virkistys- ja ulkoilualueena paikallisesti alueen nykyisille ja tuleville asukkaille korostuu entisestään. Myös tarve julkisten ulkotilojen laadun parantamiseen ja viheryhteyksien kehittämiseen nousee.

Talin liikuntapuiston osalta kaupunkirakenteen tiivistäminen tarkoittaa uutta liikuntapalvelurakentamista puiston Huopalahdentien puoleisella sivulla, jalankulku- ja pyöräilyreittien kehittämistä, pysäköintijärjestelyjen tehostamista ja joukkoliikenteen palveluiden priorisointia henkilöautoliikenteen sijaan.

Talin liikuntapuisto on tärkeä osa Helsingin viheralueverkostoa ja Läntistä vihersormea, ja sillä on merkitys liikuntapalvelualueena sekä paikallisesti että koko Helsingin mittakaavassa.

Liikuntapuiston yleissuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan eli KYMP:n toimeksiannosta.

Talin liikuntapuiston itäosan yleissuunnitelma (aukeaa PDF)