Jätkäsaaressa mitataan satamaliikennettä

Jätkäsaari
19. marraskuuta 2020
Crusellinsilta on toinen liikennemittauksen paikoista. Kuva: Antti Pulkkinen
Jätkäsaarenlaiturilla ja Crusellinsillalla käynnistyy liikennemittaus tällä viikolla. Mittauksella tutkitaan satamaan suuntautuvaa liikennettä ja kerätään tietoa satamaliikenteen ajoneuvomääristä, ajoneuvoluokista, liikenteen lähtöalueista sekä päästöistä. Tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoa kaupungin liikennesuunnittelun tarpeisiin.

Kameralaitteet seuraavat autoliikennettä kahdessa kuukauden pätkässä. Ensimmäisessä vaiheessa nyt 14.12.2020 asti ja uudelleen 1.-31.5.2021. Mittaus ei vaikuta liikennejärjestelyihin.

Mittaus oli alun perin tarkoitus aloittaa viime huhtikuussa. Koronapandemian vuoksi mittausajankohtaa on siirretty kahteen kertaan. Siirtojen myötä mittaus myös jaettiin kahteen jaksoon ja tavoitteena on, että toisen mittausjakson aikaan toukokuussa oltaisiin jo lähempänä normaalitilannetta, jolloin satamaliikennettä on enemmän. Toisaalta korona-ajan mittausjakso toimii kiinnostavana vertailukohtana normaaliolojen mittaukselle.

Liikennemittaus perustuu ajoneuvotietojen hakemiseen rekisteritunnusten avulla Traficomin tietokannasta. Traficom on rekisteritietoja ylläpitävänä viranomaisena hyväksynyt mittaustavan ja siihen liittyvän tietoturvan ja henkilötietosuojan. Aiheesta järjestettiin Jätkäsaaren asukkaille infotilaisuus verkossa 17.11.2020.

Mittaus on osa Jätkäsaari Mobility Lab –kokonaisuutta. Lisätietoja mittauksesta sekä yhteystietoja löytyy Jätkäkokeilee.fi-sivustolta.