Laajasalon reittejä kehitetään – luonnosta voi kommentoida verkossa

Laajasalo
19. marraskuuta 2020
Laajasalon kävely- ja pyöräreittien parantamista ja kehittämisestä on tehty selvitys. Tietoja kehittämistarpeista tullaan hyödyntämään jatkossa, kun Laajasalon reitistöä parannetaan vaiheittain tulevina vuosina. Tarveselvityksessä on tunnistettu reitistön jatkuvuuden ja palvelutason parantamisen kohteita.

Laajasalon kävely- ja pyöräreittien parantamista ja kehittämisestä on tehty selvitys. Tietoja kehittämistarpeista tullaan hyödyntämään jatkossa, kun Laajasalon reitistöä parannetaan vaiheittain tulevina vuosina. Tarveselvityksessä on tunnistettu reitistön jatkuvuuden ja palvelutason parantamisen kohteita. 

Kaupunki on selvittänyt myös Laajasalon rantareitin kehittämistä. Laajasalossa ovat Helsingin rantareitin pisimmät puuttuvat jaksot. Rantareitin toteuttamisen kannalta merkittävät puuttuvat osuudet on tunnistettu, ja toteutuksen vaiheittaista suunnittelua jatketaan vuonna 2021. 

Selvityksen luonnosta voi kommentoida Kerro kantasi -verkkokyselyssä 13. joulukuuta asti osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/. Saatu palaute huomioidaan tarveselvitystä laadittaessa.

Laajasalon alueellinen kävelyn ja pyöräilyn reittien tarkastelu ja Laajasalon rantareitin tarveselvitys. Luonnos asukasvuorovaikutusta varten 13.11.2020 (pdf)