Verkkokysely Laajasalon ulkoilijoille ja luonnon ystäville

Uutta Helsinkiä
20. marraskuuta 2020
Helsingin Laajasalon Kruunuvuorenrantaan on tarkoitus perustaa kaksi pientä luonnonsuojelualuetta: Kruunuvuorenlampi ja Tahvonlahdenniemi. Niiden välissä on pieni jo suojeltu Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Samassa yhteydessä päivitetään Stansvikin kaivoskallion ja lehdon luonnonsuojelualueen sekä Jollakseen sijoittuvien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Helsingin Laajasalon Kruunuvuorenrantaan on tarkoitus perustaa kaksi pientä luonnonsuojelualuetta: Kruunuvuorenlampi ja Tahvonlahdenniemi. Niiden välissä on pieni jo suojeltu Kruunuvuoren lehmusmetsikkö. Samassa yhteydessä päivitetään Stansvikin kaivoskallion ja lehdon luonnonsuojelualueen sekä Jollakseen sijoittuvien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Asukkaiden ja sidosryhmien mielipiteitä ja taustatietoja alueiden käytöstä selvitetään kyselyllä https://response.questback.com/helsinginkaupunki/lojyd8b7b0 Kyselyyn voi vastata 26.11.2020 saakka.

Laajasaloon on rakenteilla Kruunuvuorenrannan uusi kaupunginosa ja pian myös Kruunusilta, joka yhdistää Laajasalon keskustaan. Nämä tulevat lisäämään Laajasalon asukasmäärää merkittävästi sekä tuomaan alueelle ulkoilijoita myös kauempaa.

Käyttöpaine säilyvillä viheralueilla ja luonnonsuojelualueilla tulee tämän myötä kasvamaan nykyisestä huomattavasti. Kulumisen haittojen vähentämiseksi alueiden käyttöä suunnitellaan näistä lähtökohdista. Se saattaa tarkoittaa kulkua ohjaavien rakenteiden lisäämistä, mutta myös jonkinlaisia käyttörajoituksia luonnon elpymiskyvyn säilyttämiseksi.