Koillis-Helsingin uuden pikaraitiotien suunnitelmat tarkentuneet – kommentoi verkossa 13.12. asti!

Malmi
23. marraskuuta 2020
Viikin-Malmin pikaraitiotie on joukkoliikenteen uusi runkoyhteys keskustasta Kumpulan kautta Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin entiselle lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille ja/tai Jakomäkeen. Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman laadinta on etenemässä loppusuoralle. Jatkosuunnittelussa pysäkkien määrä, sijainnit ja nimet ovat tarkentuneet. Reittilinjaukseen ei puolestaan ole tullut juurikaan muutoksia. Kommentoi tarkentuneita suunnitelmia verkossa osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi.

Viikin-Malmin pikaraitiotie on joukkoliikenteen uusi runkoyhteys keskustasta Kumpulan kautta Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin entiselle lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille ja/tai Jakomäkeen. Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman laadinta on etenemässä loppusuoralle. Jatkosuunnittelussa pysäkkien määrä, sijainnit ja nimet ovat tarkentuneet. Reittilinjaukseen ei puolestaan ole tullut juurikaan muutoksia. Kommentoi tarkentuneita suunnitelmia verkossa 13.12. asti osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi.

Keväällä toteutettu verkkokysely asukkaille herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua. Kommenttien perusteella Koillis-Helsinkiin suuntautuvaa pikaraitiotietä ja joukkoliikenneyhteyksien parantamista pidettiin toivottavana ja tarpeellisena. Palautteessa korostui pysäkkien sijainnit ja nimet, sujuvat vaihtoyhteydet busseihin, keskustan ratikoihin, muihin pikaraitioteihin ja junaan sekä pikaraitiotien vaikutukset bussilinjastoon. 

Suunnitelmaa on päivitetty - kaksi pysäkkiä lisää ja kuvaavammat pysäkkien nimet

Jatkosuunnittelussa pysäkkien määrä, sijainnit ja nimet ovat tarkentuneet. Reittilinjaukseen ei puolestaan ole tullut juurikaan muutoksia. Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus kulkee keskustasta nykyistä raitiotietä pitkin Kumpulaan, josta se jatkuu uutena ratana Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin entiselle lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille tai Jakomäkeen.

Malmin ja Jakomäen linjausten yhteisen osuuden pituus Kumpulasta Malmin lentokenttäalueelle on noin 8 kilometriä ja osuudella on 10 uutta ratikkapysäkkiä. Molempien linjausten haaroilla on viisi uutta ratikkapysäkkiä ja matka-aika sekä Malmin että Jakomäen päätepysäkeiltä Helsingin keskustaan on noin 42 minuuttia.

Kaksi lisäpysäkkiä on vakiinnuttanut paikkansa yleissuunnitelmassa. Nämä ovat Biologi Latokartanonkaarella Biologinkadun kohdalla sekä Sunnuntaikorttelit Malmin lentokentän länsipuolella. Biologin pysäkkipaikka oli mukana kevään kyselyssä mahdollisena lisäpysäkkinä ja sai paljon sitä puoltavia kommentteja. Sunnuntaikorttelien pysäkki puolestaan palvelee Malmin lentokenttäalueen läntisten osien tulevaa uutta rakentamista.

Pikaraitiotie tulee kulkemaan paikoin olemassa olevilla kaduilla ja paikoin omassa käytävässä irrallaan muusta liikenteestä. Niillä kaduilla, joilla raitiotie tulee kulkemaan, liikennejärjestelyt voivat muuttua merkittävästikin. Muutokset voivat liittyä risteys- ja kaistajärjestelyihin sekä tonttiliittymiin. Pikaraitiotielle pyritään toteuttamaan omat kaistat sujuvan kulun turvaamiseksi.

Pikaraitiotien on kaavailtu kulkevan tihein vuorovälein kaikkina viikonpäivinä. Perusvuoroväli raitiolinjoilla olisi 10 minuuttia, ja Malmin lentokenttäalueelta keskustaan liikennöitäisiin ruuhka-aikana jopa 5 minuutin välein. Pikaraitiotien suunnittelun yhteydessä on laadittu alustava suunnitelma raitiotietä tukevasta ja erityisesti Malmin entisen lentokenttäalueen uutta rakentamista palvelevasta bussilinjastosta. Raitioliikenteen roolina on olla suora yhteys lentokenttäalueelta Helsingin keskustaan sekä yhdistää lentokenttäalueen keskus Malmin keskustaan. Samalla raitioliikenne toimii Viikin ja Latokartanon alueen vahvana keskustayhteytenä. Linjastossa on pyritty välttämään raitioliikenteen kanssa päällekkäisiä bussilinjoja.

Suunnittelun eteneminen ja osallistuminen

Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman laadinta on etenemässä loppusuoralle ja yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 alkupuolella. Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen pikaraitiotien suunnittelu jatkuu tarkemmalla tasolla. Tämän hetken arvion mukaan raitiotien rakentaminen voisi alkaa vuonna 2027, jolloin se valmistuisi 2030-luvun alussa.

Kaupunkilaisia kannustetaan kertomaan mielipiteensä tarkentuneista suunnitelmista, pysäkeistä ja niiden nimistä sekä alustavasta joukkoliikennelinjastosta alueella Kerrokantasi-verkkokyselyssä. Kyselyyn voi vastata 23.11.–13.12.2020.

Viikin-Malmin pikaraitiotien suunnittelusta kerrotaan myös virtuaalisesti järjestettävässä Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa 9.12.2020. Lisätiedot tapahtumasta: hel.fi/asukastilaisuudet