Lentoasemanpuiston kansainväliseen ideakilpailuun 34 ehdotusta – kilpailutyöt kommentoitavana 6.1. asti

Malmi
24. marraskuuta 2020
Malmin entisen lentokentän alueelle rakennetaan tulevina vuosina kaikille avoin virkistyskohde. Lentoasemanpuiston ideakilpailuun saatiin 34 innovatiivista ehdotusta, joita voi kommentoida Kerro kantasi -palvelussa 6. tammikuuta 2021 asti.

Helsingin kaupunki käynnisti toukokuussa avoimen kansainvälisen ideakilpailun Lentoasemanpuiston suunnittelusta Malmin entisen lentokentän alueelle. Lentoasemanpuistosta tulee uuden alueen keskuspuisto ja sillä on suuri merkitys alueen rakentuvalle identiteetille.  Kilpailulla etsitään ideaa, jossa tulevaisuuden puistossa yhdistyvät alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen monimuotoisuus. Kilpailulla haetaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat myös teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Kilpailutöitä voi arvioida ja kommentoida Kerro kantasi -palvelussaloppiaiseen asti

Kansainväliseen ideakilpailuun osallistui 34 ehdotusta. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus tutustua kilpailutöihin ja kommentoida niitä Kerro kantasi -palvelussa aina 6. tammikuuta 2021 asti. Kooste annetuista kommenteista toimitetaan kilpailun tuomaristolle. Kilpailun tulos julkistetaan maaliskuussa 2021. Puiston toteutussuunnittelun on arvioitu käynnistyvän vuonna 2023 ja rakentamisen vuonna 2024.

Kilpailutyöt on esitelty lyhyesti suomeksi ja englanniksi, palautetta voi antaa molemmilla kielillä. Ennen vastaamista kannattaa tutustua suunnittelijoiden lyhyeen videoesittelyyn ideakilpailun tavoitteista sekä kilpailutöistä. Yksittäisten ehdotusten osalta kaupunkilaisilta toivotaan näkemyksiä tulevaisuuden puistosta. 

– Millaisessa puistossa viihtyisit vielä 15 vuodenkin päästä? Tarjoaako puisto kiinnostavia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon ja mitä toimintoja puistossa tulisi olla? Onko toiveissasi enemmän luonnonmukainen puisto vai kaupunkipuisto erilaisine aktiviitteineen? Entä kuinka puistossa on mielestäsi huomioitu ilmastomuutokseen sopeutuminen ja kestävä suunnittelu?”, kysyvät tuomariston jäsenet Salla Hoppu ja ViljaLarjosto.

Puistostahoukutteleva virkistyskohde, johon tullaan kaikkialta Helsingistä

Kilpailun kautta haetaan korkeatasoista puistoa virkistyskäyttöön niin nykyisille kuin uusille malmilaisille.  Kiitotiet, avoin maisema ja pitkät näkymät kytkeytyvät kattavaan viherverkostoon. Myös yhteyksiä lähistön viheralueille parannetaan ja Kivikkoon rakennetaan uusi viheryhteys.  Alueen niittyjä hoidetaan ja samalla perustetaan myös uusia niittyalueita, jotta arvokas lajisto säilyy alueella.

Puistosuunnitelmalla ohjataan myös entisen lentokentän alueen väliaikaiskäyttöä, sillä puisto rakennetaan vaiheittain ja rakennusaika tulee kestämään vuosia – vähintään 15 vuotta. Kaikki kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan kilpailun tuloksista, sillä niitä hyödynnetään väliaikaisen sekä lopullisen käytön suunnittelussa. Aiemmin suljettuna ollut lentokenttäalue avautuu kaikkien kaupunkilaisten käyttöön lentotoiminnan loppuessa. Rakentamisvaiheen aikanakin alueella voi olla monipuolista toimintaa ja tapahtumia.

Lentoasemanpuiston Kerro kantasi -kysely

Lentoasemanpuiston ideakilpailu