Helsingin kaupungin rakennuksille ennätyksellisen tiukka energiaohjelma

Uutta Helsinkiä
25. marraskuuta 2020
Mikä on tehokkain tapa selättää ilmastohaasteet? Entä mikä on yksittäisen ihmisen vaikuttavin ilmastoteko? Tehokkaimmin ja vaikuttavimmin ilmastotyötä tehdään puuttumalla ensimmäisenä Helsingin suurimpaan hiilidioksidin päästäjään, lämmitykseen

 

Mikä on tehokkain tapa selättää ilmastohaasteet? Entä mikä on yksittäisen ihmisen vaikuttavin ilmastoteko? Tehokkaimmin ja vaikuttavimmin ilmastotyötä tehdään puuttumalla ensimmäisenä Helsingin suurimpaan hiilidioksidin päästäjään, lämmitykseen.

Yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee lämmityksestä. Yksittäisen ihmisen ylivoimaisesti vaikuttavin ilmastoteko on herättää oman taloyhtiön yhtiökokous teettämään taloon energiaselvitys.

Valtaosassa taloyhtiöistä on energiatehokkuudessa puutteita, jotka kannattaa korjata jo taloudellisin perustein.

– Vaikka kaikki eivät innostuisi ilmastotalkoista, eurot voivat heitäkin puhutella. Kun lämmityksen energiatarve pienenee, säästetään usein huomattavia summia, sanoo Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman projektinjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen.

Kaupungin omilla rakennuksilla tiukka ohjelma

Kaupungilla on omien rakennustensa, niin uusien kuin jo olemassa olevien, energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat tavoitteet. Energiatehokkuuden lisäksi kaupunki sitoutuu lisäämään uusiutuvan energian paikallista tuotantoa.

Kaupungin omistamien rakennusten kaukolämmön kulutusta on tarkoitus vähentää vajaan 15 vuoden aikana lähes kolmannes. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että energia-asiat käydään läpi joka ikisessä peruskorjauksessa.

Uudet tavoitteet koskevat kaikkia kaupungin kiinteistöjä, niin vuokrataloyhtiö Hekan asuinrakennuksia kuin vaikkapa kouluja ja kirjastoja. Helsingin kaupungin vaatimukset ovat tiukempia kuin kansalliset. Ilmastotavoitteita saavutetaan sitä mukaa, kun kaupungin asuntojen lisäksi jokainen koulu, päiväkoti, terveysasema ja kirjasto hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja kuluttaa energiaa yhä vähemmän.

Insinöörejä yhtiökokouksiin

Ilmastotyöhön tarvitaan mukaan kaikki, myös yksityinen rakennuskanta. Taloyhtiöille tarjotaan ensi vuodesta alkaen kaupungin insinööriosaamista energiatehokkuusremontteja vauhdittamaan. Jos siis taloyhtiössä ajatellaan, että peruskorjaukseen ryhtyminen on liian työlästä, tilanteeseen saa ammattilaisten apua.

– Viime syksynä selvitimme, miten taloyhtiöt saataisiin tekemään energiaremontteja. Meille selvisi, että yksi iso syy remontin lykkäämiseen oli tiedon, ajan ja osaamisen puute. Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten on vaikea edistää remontteja, kun tieto on pirstaleista ja tarjousten vertailu vaikeaa.

Järjestelmällinen edelläkävijä

Hiilidioksidipäästöjä pitää saada pienennettyä nopeasti, jotta ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset voidaan välttää. Päästöjä on leikattava kaikkialla eikä kukaan voi ryhtyä vapaamatkustajaksi. Helsinki vastaa kaupunkilaisten huoleen ja kantaa oman osansa päästövähennyksistä. Monet päästölähteet Helsingissä ovat kaupungin päätösvallassa ja näin ollen näitä päästöjä ei voi leikata kukaan muu kuin kaupunki.

– Suomalaisten, ja myös helsinkiläisten päästöt ovat henkilölukuun suhteutettuna selvästi globaalia keskiarvoa suuremmat ja erittäin kaukana kestäväksi arvioidusta tasosta, joten meillä on hyvin vähän perusteita siirtää vastuuta päästöistä muualle. Olisi tietysti helpompaa, jos ilmastotyö olisi aloitettu 30 vuotta sitten. Nyt joudumme paiskimaan töitä tosissamme, sanoo Koskinen.

Nyt Helsingillä on kuitenkin myös mahdollisuus osoittaa johtajuutta ja kantaa vastuunsa ilmastokysymyksissä.

– Vaikka Helsingin oma kokonaishiilijalanjälki on suhteessa koko maailman päästöihin pieni, voi kaupungin tuottamien vähäpäästöisten esimerkkien ja ratkaisujen aikaansaama hiilikädenjälki olla todella suuri. Esimerkiksi Helsinki Energy Challenge -haastekilpailussa haetaan ratkaisua Helsingin lämmittämiseen, mutta samalla tuotetaan ratkaisuja myös monille muille. Vähähiilisille ratkaisuille on maailmassa huutava kysyntä ja siksi eturintamassa oleminen on etu myös Helsingin, ja koko Suomen, teollisuudelle.

Lue koko artikkeli Helsingin ilmastoteot -verkkosivuilla

Aurinkopaneeleja päiväkoti Yliskylän katolla. Kuva: Lauri Rotko.