Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden kaavaratkaisun

Kruunuvuorenranta
25. marraskuuta 2020
Havainnekuva keskuskortteleista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.11. Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaavan ja asemakaavan muuttamisen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Kruunuvuorenrannan keskeisiä julkisten ja kaupallisten palveluiden kortteleita, jotka sijaitsevat Haakoninlahdenkadun ja Haakoninlahdenpuiston varrella hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä.

Alueen kokonaiskerrosala on 40 740 kerrosalaneliömetriä, josta uutta asuntokerrosalaa on 18 390 kerrosalaneliömetriä, liiketilaa 6 850 kerrosalaneliömetriä sekä julkisia palveluita 15 500 kerrosalaneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on noin 450 asukasta.

Lue lisää suunnitelmasta: Kruunuvuorenrannan keskuskortteli Kruunis (pdf)

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Havainnekuva Kruunuvuorenrannan keskustakortteleista