Kontulalainen kulttuurikeskus Museum of Impossible Forms sai vuoden 2020 kulttuurin valtionpalkinnon

Mellunkylä
25. marraskuuta 2020
Kulttuurikeskuksen haastattelutilaisuus

Taiteen edistämiskeskus Taike on myöntänyt vuoden 2020 monitaiteen valtionpalkinnon Kontulassa toimivalle kulttuurikeskus Museum of Impossible Formsille (M{if}). Keskus on perustettu vuonna 2017 ja se sijaitsee Kontulan ostoskeskuksen tiloissa.

Sitä ylläpitää moninainen joukko taiteilijoita ja taidealan toimijoita, jotka uudistavat Suomen taidekenttää vähemmistöasemasta käsin.

M{if} on saavuttanut nopeasti aseman poikkeuksellisen kiinnostavana, omaehtoisena ja monitaiteisena tilana Helsingissä. Ohjelma on ollut korkeatasoista, joskus hyvin paikallista, toisinaan kansainvälistä ja jatkuvasti yhteiskunta- ja normikriittistä”, toteaa Taiteen edistämiskeskus palkinnosta kertovassa tiedotteessaan.

Keskuksen ohjelmassa on ollut mm. improvisaatiomusiikkia, elokuva- ja käsikirjoitustyöpajoja, performanssia, runoklubeja, lastenkirjallisuuden kesäkoulu ja radikaalia ristipistoa. M{if} pyrkii mullistamaan taideteoksen ja museon käsitteet.

M{if}in ajattelussa museon käsite sisältää myös mahdollisuuden kritisoida vallitsevaa ajatustapaa. Museoilla tulisi olla rooli koulutuksen ja opetuksen paikkoina, joissa kyseenalaistetaan miten median ja sosiaalisen median kyllästämässä, poliittisesti ja taloudellisesti eriytyneessä yhteiskunnassa tulisi toimia.

Monitaiteen valtionpalkinnosta päättää taiteen moninaisuuden toimikunta. Valtionpalkinto on suuruudeltaan 28 000 euroa.

Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoista koostuvat valtion taidetoimikunnat myöntävät vuosittain valtionpalkinnot ansioituneille taiteilijoille ja taideyhteisöille. Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi.

Museum of Impossible Formsin toimintaa tukee Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto sekä Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää Museum of Impossible Formsista (englanniksi)

Kuva: Aman Askerizad, Museum of Impossible Forms