Helsingin kielilukion rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa

Myllypuro
02. joulukuuta 2020
Helsingin kielilukiolle rakennetaan uudet tilat Myllypuroon. Uusi rakennus vastaa kasvavan opiskelijamäärän tarpeisiin, ja se korvaa nykyisellään Itäkeskuksessa sijaitsevat tilat. Rakentaminen käynnistyy maanrakennustöillä alkuvuodesta 2021, ja opiskelijat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023. Kielilukio on Helsingin kolmas elinkaarimallilla toteuttava hanke. Hankkeen urakoitsijaksi valikoitui kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta SRV.

Helsingin kielilukiolle rakennetaan uudet tilat Myllypuroon. Uusi rakennus vastaa kasvavan opiskelijamäärän tarpeisiin, ja se korvaa nykyisellään Itäkeskuksessa sijaitsevat tilat. Rakentaminen käynnistyy maanrakennustöillä alkuvuodesta 2021, ja opiskelijat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023. Kielilukio on Helsingin kolmas elinkaarimallilla toteuttava hanke. Hankkeen urakoitsijaksi valikoitui kilpailullisen neuvottelumenettelyn pohjalta SRV.

Yhteissuunnittelusta tutkimustietoa tuleviin rakennushankkeisiin

Myllypuron metroaseman viereen nousevassa nelikerroksisessa rakennuksessa on tilaa 900 opiskelijalle. Samassa rakennuksessa lukion kanssa tulee toimimaan iltaisin aikuislukio. Lisäksi uudisrakennus sisältää vapaa-ajan ja liikuntatiloja kaupunkilaisten käyttöön. Tiloja on suunniteltu yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, ja myös jatkosuunnitteluun osallistetaan lukion henkilökuntaa ja opiskelijoita.

”Tilajärjestelyt mahdollistavat lukion uudistuneen opetussuunnitelman hyvinvointia tukevien, monialaisten ja yhteistyötä painottavien tavoitteiden toteuttamisen. Kielilukiossa pohditaan jo nyt uusia pedagogisia ratkaisuja, jotta uusi lukiorakennus saadaan heti sen valmistuttua tehokkaaseen ja arvoiseensa käyttöön”, kertoo kielilukion rehtori Sanna Manner.

Tavoitteiden toteuttamista edistetään ja tutkitaan kaupungin, kielilukion ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuskäytäntökumppanuutena toteuttavassa pitkittäistutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena on eri toimijoiden näkökulmat huomioiva uuden koulurakennuksen yhteissuunnitteluprosessi ja käyttöönotto, sekä lukion toimintakulttuurin, pedagogisten käytänteiden ja uusien toimintatapojen kehittyminen lukion opetussuunnitelmauudistuksen ja digitalisaation murroksessa. Yhteistyö tuottaa tutkimukseen perustuvia toimintamalleja tiedolla johtamisen tueksi sekä tulevissa rakennus- ja peruskorjaushankkeissa hyödynnettäviksi.

Kielilukio vahvistaa Myllypuron raideliikenteeseen tukeutuvaa kampuskeskustaa

Kielilukio palvelee koko Helsinkiä, ja tuo osaltaan vireyttä itäiseen Helsinkiin. Rakennuksen sijainnin valintaan vaikutti alueen hyvät liikenneyhteydet ja tuleva Tiederatikka. Kielilukio täydentää kaupungin merkittävää panostusta Myllypuroon. Lukion kanssa samanaikaisesti kampukselle rakennetaan Stadin ammatti- ja aikuisopisto peruskorjatun metroaseman läheisyyteen, ja kampusalueella toimii jo lisäksi Metropolian ammattikorkeakoulu. Alueelle nouseva moderni kiinteistö- ja rakennusalan keskittymä tuo Suomeen uudenlaisen koulutusasteiden yhdistelmän, jota kielilukio osaltaan täydentää.

Uudisrakennus vastaa kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin

Kielilukion suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita. Suunnitteluratkaisun valinnoissa on painotettu energiatehokkuustoimia ja paikallista, uusiutuvaa energiantuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Rakennukseen on tulossa hybridienergiantuotantoratkaisu, jossa yhdistetään kaukolämpöä ja ilma-vesilämpöpumpputekniikkaa.

Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Arkkitehtisuunnitelmista vastaa Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit, joka on suunnitellut myös viereisen Metropolian ammattikorkeakoulun.