Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin talousarvion vuodelle 2021

Myllypuro
09. joulukuuta 2020
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12. kokouksessaan Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Talousarvion mukaan Helsingin toimintamenot ovat ensi vuonna noin 4 808 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 881 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12. kokouksessaan Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Talousarvion mukaan Helsingin toimintamenot ovat ensi vuonna noin 4 808 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 881 miljoonaa euroa.

Kaupunkistrategian mukaisesti toimintamenot kasvavat erityisesti peruspalveluissa, joissa muun muassa väestönkasvu lisää kustannuksia. Lisäksi on huomioitu toiminnot, joihin kohdistuu koronaepidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita. Ensi vuonna koronaepidemian talousvaikutuksen arvioidaan olevan yli 260 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta kasvaa 180 miljoonalla eurolla vuonna 2021 ja keskimäärin 340 miljoonalla eurolla vuosina 2022–2023. Vuoden 2023 lopussa lainakanta on noin 1,9 miljardia euroa eli 2 800 euroa asukasta kohden.

Helsingin talousarvio vuodelle 2021 on luettavissa täällä.

Valtuusto äänesti myös useista valtuutettujen talousarvioon tekemistä vasta- ja ponsiehdotuksista. Ehdotukset ja äänestystulokset löytyvät päätöstiedotteesta.

Myllypuroon suunnitteilla Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan kampus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman. Suunnitelma koskee Kehä I:n varrelle uudisrakennuksena toteutettavaa rakennus- ja talotekniikka-alojen oppilaitosta.

Uudisrakennus korvaa Vuokkiniemenkadun, Abraham Wetterintien ja Sturenkadun toimipisteiden rakennus- ja talotekniikka-alojen tällä hetkellä käytössä olevat tilat.

Rakennuksen sijoittuminen Myllypuroon, ammattikorkeakoulu Metropolian läheisyyteen luo alueelle kansainvälisesti kiinnostavan rakennusalan kampuksen.

Päätös hankkeen toteuttajasta ja palveluntuottajasta pyritään tekemään tammikuussa 2021. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2021 ja opiskelun kampuksella elokuussa 2023.

Hietalahdentorin laidalle hotelli-, asuin- ja liiketiloja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Bulevardi 29–31 korttelin asemakaavan muuttamisen. Kaavaratkaisu mahdollistaa aiemmin Metropolian ammattikorkeakoulun käytössä olleiden rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisen hotelli-, asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön.

Asemakaavan muutos koskee kaupungin myymiä, nykyisin Kojamo Oyj:n ja Lakewood Oy:n omistamia tonttia ja kiinteistöjä. Kokonaisuus käsittää neljä rakennusta: Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen, jonka käyttötarkoitus muutetaan hotellikäyttöön ja sen yhteyteen tutkitaan lisärakentamista, vanhan ja uuden kemian rakennuksen sekä Bulevardi 29:n rakennuksen, jotka muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön.

Kaavamuutoksen myötä rakennukset tullaan suojelemaan asemakaavamääräyksin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli useita valtuutettujen aloitteita. Kaikkia kaupunginvaltuuston päätökset löytyvät päätöstiedotteesta.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 20.1.2021.

Tallenne kookouksesta Helsinki-kanavalla