Liikennöintisuunnitelmaa 2021-2022 voi kommentoida Lucian päivään asti

Uutta Helsinkiä
11. joulukuuta 2020
Miltä näyttää ensi vuodelle kaavaillut muutokset bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen? Liikennesuunnitelmaa voi kommentoida 13. joulukuuta asti.

Miltä näyttää ensi vuodelle kaavaillut muutokset bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen? Liikennesuunnitelmaa voi kommentoida 13. joulukuuta asti. 

Tiedetään, että raitiolinjojen 6 ja 9 reitteihin on tulossa ensi vuonna jatkoa. Bussiliikenteessä muutoksia on tulossa ainakin Herttoniemeen. Tulossa on jälleen poikkeusreittejä, jotka johtuvat muun muassa teiden ja siltojen korjauksista.

Bussilinjasto uudistuu ensi vuoden elokuussa Haagassa, Kannelmäessä ja Kuninkaantammessa. Helsingin poikittaislinjojen reitteihin tulee useita muutoksia syysliikenteen alkaessa. Itä-Vantaan bussilinjasto muuttuu Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukaiseksi. Nämä muutokset ovat jo HSL:n hallituksen hyväksymiä.

Joitakin vuoroja karsitaan, koska koronapandemia on vähentänyt lipputuloja. Joukkoliikenteen kysyntä ja tarjont kohdistetaan vastaamaan entistä paremmin toisiaan. Tähän perustuen varhaisten aamujen ja myöhäisten iltojen vuoroja vähennetään.

Liikennöintisuunnitelma laaditaan vuosittain. Suunnitelmassa esitellään seuraavalle vuodelle kaavaillut muutokset bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen. Tutustu tarkemmin suunnitelmaan ja kommentoi sitä nyt. Mielipiteillä on merkitystä, sillä suunnitelmaa tarkistetaan vielä kerran niiden pohjalta.  HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaa 19. tammikuuta.

Liikennöintisuunnitelma 2021-2022