Helsingin seudun yhteistyökokous päätti MAL 2023-puiteohjelmasta

Uutta Helsinkiä
16. joulukuuta 2020
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä koskeviin kysymyksiin vastataan MAL 2023 -työssä, jonka puiteohjelman Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyi osaltaan kokouksessaan 15.12.2020. Kasvavan seudun kuntien ja valtion uuden MAL-suunnitelman laatiminen käynnistyy nyt hyväksytyn puiteohjelman mukaisesti.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä koskeviin kysymyksiin vastataan MAL 2023 -työssä, jonka puiteohjelman Helsingin seudun yhteistyökokous hyväksyi osaltaan kokouksessaan 15.12.2020. Kasvavan seudun kuntien ja valtion uuden MAL-suunnitelman laatiminen käynnistyy nyt hyväksytyn puiteohjelman mukaisesti.

MAL 2023 -suunnittelun keskiössä on kestävä kaupungistuminen. Sen lisäksi työ pureutuu kolmeen pääteemaan: yhteiskunnan murrokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja Helsingin seutuun osana maailmaa. MAL-työn avulla pidetään osaltaan huoli siitä, että myös koronapandemian vuoksi muuttuneessa toimintaympäristössä Helsingin seutu kasvaa kestävästi.

MAL-suunnittelua tehdään neljän vuoden sykleissä. Edellinen MAL-suunnitelma, MAL 2019, loi pohjan nykyiselle MAL 2023 -työlle, jossa tarkennetaan ja syvennetään seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistarpeita.

MAL 2023 -työssä laaditaan seudullinen ja strateginen maankäytön, asumisen ja liikenteen näkymä, joka sisältää suunnitelman seudun maankäytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteista ja muista asuntopoliittisista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot sisältävän lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman.

Tärkeä osa MAL 2023 -suunnittelua on laaja vaikutusten arviointi, jonka avulla varmistetaan, että suunnitellut keinot ovat vaikutuksiltaan tehokkaita ja vievät Helsingin seutua haluttuun suuntaan.

Helsingin seudun yhteistyökokous käsitteli kokouksessaan lisäksi Porvoon ja Lohjan kaupunkien sekä Siuntion kunnan esityksiä tulla kutsutuiksi yhteistyökokouksen toimintaan. Asian käsittelyä jatketaan yhteistyökokouksen seuraavassa kokouksessa.

Helsingin seudun yhteistyökokous 15.12.2020, esityslista

Lisätiedot

Yhteysjohtaja Inga Nyholm, Helsingin kaupunki, puh. 040 760 5524