Malmin entisen lentokentän alueella tutkitaan maaperää

Uutta Helsinkiä
16. joulukuuta 2020
Pohjatutkimuksissa käytettäviä laitteita ja välineitä.
Helsingin kaupunki tekee vuodenvaihteessa 2020−2021 pohjatutkimuksia Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Tutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua ja asemakaavoitusta.

Pohjatutkimuksia tehdään lentokentän pohjoisosassa viikkojen 51−53 aikana. Tutkimuksilla selvitetään saven ominaisuuksia ja alapinnan sijaintia sekä kalliopinnan sijaintia. Tutkimuksista saadaan tietoa alueen pohjarakentamisen suunnittelua varten.

Tutkimuksissa ei käytetä työkoneita eikä tutkimuksilla ole vaikutusta alueen kasvillisuuteen. Tutkimusmenetelminä käytetään vastusluotausta eli ERT-mittausta sekä seismistä refraktioluotausta.

Malmin alueen maaperätutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua. Tutkimusten tilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja maastotyöt tekee GeoBlast.

Tutkimusalueen kartta ja mittauslinjat.