Helsinki etsii rakentajaa kaupungin energiapiheimmälle asuinkerrostalolle

Kalasatama
22. joulukuuta 2020

Kaupungin asuntotuotanto on käynnistänyt hankkeen, jossa asuinrakennuksista yritetään tehdä mahdollisimman energiapihejä. Pilottikohteena on Helsingin kaupungin asunnoille (Heka) rakennettava vuokratalo Sompasaaressa. Rakennus ja energian säästämisen keinot on jo suunniteltu, ja nyt haetaan rakentajaa.

Urakka koskee koko Johanna-korttelia, eli Hekan vuokratalon lisäksi kahta muuta taloyhtiötä, autohallia sekä kansipihaa. Energiapilottikohde esitellään Markkinavuoropuhelu–verkkotilaisuudessa 12. tammikuuta 2021.

Johanna-kortteliin tulee kolme eri taloyhtiötä umpikorttelimaisena ratkaisuna sekä läpikuljettava kansipiha ja sen alle autohalli. Kuvassa arkkitehdin näkemys. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Kuva: Johanna-kortteli. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy 

Asukkaille halutaan tarjota energiatehokasta vuokra-asumista kohtuuhintaan 

— Helsingissä ei ole tiedossa toista asuinkerrostaloa, jossa asuinrakennuksen käytön aikainen energiatehokkuus olisi hankkeessa tavoiteltua kulutustasoa. Hankkeessa keskitytään siihen, miten rakennus kuluttaisi vähiten energiaa rakennuksen käytön aikana, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sanne Varpanen Asuntotuotannosta. 

Rakennus saa energiaa monesta lähteestä

Rakennukseen tuleva auringon säteilylämpö otetaan talteen ja varastoidaan kaukokylmäverkostoon tai hyödynnetään lämpöpumpun avulla suoraan kiinteistössä. Lämpöä otetaan talteen myös jätevedestä sekä poistoilmasta. Kaukolämmön rinnalla hyödynnetään maalämpöä.

Sähkölaitteet ja valaistukset toteutetaan erittäin vähän energiaa kuluttavina. Sähköenergiaa tuotetaan rakennuksen vesikatolle ja julkisivuun asennettavilla aurinkopaneeleilla ja aurinkosähkölaseilla. 

Kuva: Helen Oy tuottaa energiaratkaisut palveluina eli se omistaa ratkaisut, ja vastaa niiden ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Helen Oy.

Aalto-yliopisto seuraa kohteen energiankulutusta, tuotantoa ja kustannuksia. Saatavia kokemuksia hyödynnetään kaupungin tulevassa asuntotuotannossa. Lisäksi hankkeesta saatava oppi jaetaan yleiseen käyttöön. 

Hanke on osa Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa kaupunki sitoutuu vähentämään uusien rakennusten tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä yli 80 prosentilla.

Asuminen tuottaa yli puolet Helsingin päästöistä. Keskitetyn energiantuotannon ratkaisut eivät yksin riitä tavoitteen saavuttamiseen. Asuinrakennuksiin tarvitaan myös ratkaisuja, jossa yhdistyvät rakenteiden ja laitteiden energiatehokkuus, talokohtaiset energiantuotannon ratkaisut sekä kiinteistöjen kyky tuottaa energiaa.  
 
Energiapilotissa ovat mukana Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), Helen Oy ja Helsingin kaupungin asuntotuotanto. Rakennuksen pääsuunnittelija on Asko Takala Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:stä. LVI-suunnittelusta vastaa Hepacon Oy.

Kuva ylhäällä : Energiapilottikohde on Heka Sompasaari Kaljaasi Fortunankatu 6. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy.

Lisää aiheesta: 

Helsingin ilmastoteot>> 

Helsingin Asuntotuotannon Hiilineutraali Helsinki 2035 -hankkeet>>