Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa

Malmi
23. joulukuuta 2020
Helsingin käräjäoikeus on antanut päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa 23.12. Oikeus vahvisti vuokrasopimuksen päättyneeksi 31.12.2019.

Helsingin käräjäoikeus on antanut päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa 23.12.2020. Käräjäoikeus on vahvistanut vuokrasopimuksen päättyneeksi 31.12.2019 sekä velvoittanut Malmin lentokenttäyhdistys ry:n häädön uhalla luovuttamaan alueen kaupungin vapaaseen hallintaan ja suorittamaan kaupungille 92.000 euron suuruisen sopimussakon vuokrasopimuksen ehtojen rikkomisen johdosta.

Päätöksen seurauksena Helsingin kaupunki ryhtyy päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteisiin saadakseen alueen hallintaansa.

Malmin entisen lentokentän valvomaton lentopaikka on ollut vuokrattuna Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Lentopaikan vuokraamisesta päätti alun perin Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta vuonna 2016. Kaupunki irtisanoi vuokrasopimuksen joulukuussa 2018 loppumaan vuoden 2019 loppuun. Lentokenttäyhdistys jäsenineen on jatkanut lentotoimintaa alueella vuonna 2020 ilman maanomistajan lupaa.

Kaupungintavoitteena rakentamisen aloittaminen ja väliaikaiskäytön laajentaminen

Kaupunki jatkaa Malmin entisen lentokentän alueen suunnittelua sekä valmistelee alueen rakentamisen aloitusta ja väliaikaista käyttöä. Rakentaminen Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä alkaa 2020-luvulla. Vuoden 2021 aikana kaupunki keskittyy ensimmäisten asumisen asemakaavojen laatimiseen ja päätöksentekoon sekä katujen ja kunnallistekniikan suunnitteluun. Lisäksi valmistellaan esirakentamista, maakaasun runkoputken siirtoa ja väliaikaiskäytön laajentamista.

Lue lisää Malmin alueen suunnittelusta ja rakentamisesta kaupungin verkkosivuilla