Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esirakentaminen alkaa

Uutta Helsinkiä
05. tammikuuta 2021
Karttakuva liikuntapuiston alueesta

Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston (ent. nimi Hopealaakson liikuntapuisto) esirakentaminen alkaa keväällä 2021 Koirasaarentien, Kaivossepänkujan, Hopeakaivoksentien ja Kaivoskallion rajaamalla vanhalla öljysatama-alueella.

Eniten melua aiheuttavat työt kuten savikerrosten stabilointi pyritään toteuttamaan kevään ja kesän aikana, ennen Hopealaakson uuden päiväkodin avautumista. Päiväkodin toiminta alkaa arvion mukaan elokuussa 2021.

Kaupunki valmistelee asemakaavan toteuttamista ja rakentamisen käynnistymistä kaatamalla puita kartalla ympyröidyistä kohdista. Puita kaadetaan talvella, lintujen pesimäkauden ulkopuolella.

Tutustu puistosuunnitelmaehdotukseen

Liikuntapuiston puistosuunnitelma käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2021. Käsiteltäväksi menevä puistosuunnitelmaehdotus löytyy Helsingin karttapalvelusta. Suunnitelmaluonnos on esitelty asukkaille keväällä 2019, minkä jälkeen sitä on tarkennettu saadun palautteen perusteella.

Tavoitteena on käynnistää liikuntapuiston rakentaminen syksyllä 2021.

Kartta on päivitetty 3.2.2021.