Alkuvuoden liikennejärjestelymuutoksia Raide-Jokerin rakentamisessa

Raide-Jokeri
12. tammikuuta 2021
Raide-Jokerin rakennustöistä on tehty jo noin 44 prosenttia ja raitiotietä on valmiina 9 140 metriä.  Valtaosalla Raide-Jokerin 42 kadusta työt jatkuvat, ja alkuvuoden 2021 aikana on odotettavissa liikennejärjestelymuutoksia.

Raide-Jokerin rakennustöistä on tehty jo noin 44 prosenttia ja raitiotietä on valmiina 9 140 metriä.  Valtaosalla Raide-Jokerin 42 kadusta työt jatkuvat, ja alkuvuoden 2021 aikana on odotettavissa liikennejärjestelymuutoksia.

Raide-Jokerin alkuvuoden työt Helsingissä

Pitäjänmäki–Maunula

Pikaraitiotien rakennustyöt aloitetaan Haagan kiertoliittymässä Eliel Saarisen tien länsipäässä tammikuun 2021 puolivälissä. Pakilantien liikennejärjestelyt muuttuvat tammikuussa Tuusulanväylän ja Tammiontien välillä, viikon 3 loppupuolella. Järjestely mukailee lopputilannetta, jossa Metsäpurontien ja Tuusulanväylän rampin välillä ei voi kulkea raitiotien yli ja ajokaistoja on käytössä yksi suuntaansa.

Oulunkylä–Viikinmäki

  • Bussilinjan 69 reitti muuttui Patolassa 1.1.2021 alkaen kulkemaan Mäkitorpantien ja Siltavoudintien kautta Kivalterintien ja Mestarintien sijaan. Myöhemmin keväällä kääntyminen vasemmalle Mestarintieltä Käskynhaltijantielle ja idästä tultaessa Käskynhaltijantieltä Mestarintielle poistuu lopullisesti katusuunnitelmien mukaisesti.
  • Norrtäljentie on avattu bussien läpiajoliikenteelle ja Siltavoudintien kautta kulkenut kiertoreitti poistunut käytöstä. Muulle ajoneuvoliikenteelle Norrtäljentie avataan myöhemmin keväällä 2021.
  • Maaherrantien vanhaa rautatiesiltaa aletaan purkaa maaliskuussa 2021, jolloin Maaherrantien bussiliikenne siirtyy kiertoreitille Koskelan kautta. Oulunkylän aseman, Veräjämäen ja Viikinmäen pysäkit Maaherrantiellä poistuvat käytöstä. Poikkeusreitillä on käytössä Taivaskallion ja Viikinrannan pysäkit sekä ja Maaherrantien pysäkit Viikintiellä. Poikkeusreitti on käytössä Raide-Jokerin valmistumiseen saakka. Lisätietoa kiertoreitistä on HSL:n verkkosivuilla.

Viikki–Itäkeskus

Myllärintien ja Viilarintien risteyksen sulku moottoriajoneuvoliikenteeltä jatkuu tammikuun 2021 loppuun. Työjärjestystä jouduttiin muuttamaan töiden edetessä. Risteyksen sulkua jatketaan, jotta kaikki risteyksen kohdalla tehtävät työt saadaan valmiiksi eikä risteystä tarvitse sulkea enää myöhemmin uudelleen

Lisää aiheesta:

Raide-Jokeri

Kuva: Sami Perttilä.