Lentoasemankorttelit päätöksentekoon − alueesta käytävään keskusteluun koottu vastauksia verkkosivuille

Malmi
15. tammikuuta 2021
Malmin Lentoasemankortteleiden tarkistettu asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaa kokouksessaan tiistaina 19.1.2021. Lentoasemankorttelit on Malmin entisen lentokentän alueen toinen asuntorakentamisalue.

Malmin Lentoasemankortteleiden tarkistettu asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaa kokouksessaan tiistaina 19.1.2021. Lentoasemankorttelit on Malmin entisen lentokentän alueen toinen asuntorakentamisalue.  

 

Lentoasemankorttelit sijaitsee Malmin entisen lentokentän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 2 200 asukkaalle, lähipalveluja, koulua sekä puistoja. Alueelle rakennettava Lentoasemanpuisto on koko lentokenttäalueelle rakennettavan puistoverkoston keskeisin viheralue. Lentoasemanpuiston suunnittelusta on käynnissä maisema-arkkitehdeille suunnattu kansainvälinen ideakilpailu. Voittajatyön pohjalta puiston suunnittelua jatketaan vielä tänä vuonna. 

 

Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitetty mm. alueen luontoarvoja, historiallisia suojeluarvoja ja maaperää. Uuden alueen energiaratkaisujen päästö- ja kustannusvaikutuksia on selvitetty Hiilineutraali Malmin lentokentän alue -energiaselvityksessä.  

 

Lautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä muistutuksia ja lausuntoja varten keväällä 2020. Kesän ja syksyn aikana alueella tehtiin selvityksiä lahokaviosammaleen, lepakoiden ja kasvillisuuden osalta. Suunnittelua jatkettiin kaasuputken uuden linjauksen sekä tulevan katuympäristön osalta. Kaavasuunnitelmaa on kehitetty syksyn aikana saadun palautteen, selvitysten sekä alueen jatkosuunnittelun pohjalta.  

 

Kaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin entisen lentokentän alueen asuntorakentaminen Lentoasemankortteleiden kaava-alueella niin pian kuin mahdollista, heti 2020-luvun alkupuolella. 

 

Alueen lentotoiminnan lakkauttaminen on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä viime aikoina. Malmin Uutta Helsinkiä -sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa sekä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. 

Lisätietoja:

Kaisa Jama, tiimipäällikkö, kaisa.jama@hel.fi, puh. 09 310 22980 

Salla Hoppu, arkkitehti, salla.hoppu@hel.fi, puh. 09 310 37240 

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Tietoa Malmin lentokentän alueesta verkossa