Suvilahden tapahtuma-alueen arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu

Kalasatama
21. tammikuuta 2021
Suvilahti Event Hub -arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus "CONTIKI", kuva idästä katsottuna

Suvilahti Event Hub Oy järjesti arkkitehtuurikilpailun yhdessä Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa Helsingissä sijaitsevan Suvilahden tapahtuma-alueen tapahtumakorttelin suunnittelusta. Kilpailun voittajaksi on valittu Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”CONTIKI”.

”CONTIKI” täyttää palkintolautakunnan mielestä parhaiten kilpailulle ja itse hankkeelle asetetut tavoitteet. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen.

Arvostelussaan tuomaristo on korostanut toimivuutta, kaupunkikuvallista identiteettiä, kehityskelpoisuutta sekä arkkitehtonisesti, mittakaavallisesti ja ympäristöllisesti laadukasta kokonaisuutta. Korttelirakenteen luonteva sovittaminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, Suvilahden RKY-alue mukaan lukien, on tarkasteltu erityisen huolellisesti. Toimintojen sijoitus, huolto- ja pysäköintiratkaisut, toteutettavuus vaiheittain sekä kokonaistaloudellisuus luovat edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle.

”CONTIKI” on tuomariston mukaan kaupunkikuvallisesti komea ja arkkitehtonisesti vakuuttava korttelisuunnitelma.

"Uudet rakennukset ja olemassa oleva ympäristö muodostavat Suvilahteen urbaanin kokonaisuuden, jossa toiminnallisuus sekä kaupunkitilojen elävöittäminen ja aktivointi on ratkaistu onnistuneesti. Toteutuskelpoisuus toiminnallisen kokonaisuuden osalta on erittäin hyvä, suunnitelma luo hyvät toimintaedellytykset niin venuen toiminnoille, huollolle, kaupallisten toimijoiden menestymiselle kuin myös tapahtumien järjestämiselle."

Kilpailuehdotus muodostaa alueelle uuden ajallisen kerrostuman Kaasutehtaan alueen vanhan tehdasmiljöön ja mittakaavaltaan hyvin urbaanin REDIn kauppakeskuksen ja tornitalojen väliin. Ehdotuksen rouhea ote ja kaupunkikuvallinen mittakaava mahdollistavat alueen omaleimaisen identiteetin kehittämisen ja luoden samalla helsinkiläisille uuden merkittävän julkisen oleskelupaikan etelään merelle päin suuntautuvine katsomoineen ja kattotoimintoineen. Rakennuskokonaisuuden kivijalkaan rakennetaan elävää kaupunkiympäristöä kahviloineen ja ravintoloineen.

Voittaneen ”CONTIKI”-ehdotuksen takana on Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n työryhmä Vesa Jäntti, Tom Cederqvist, Arndt Heinzmann ja Tomas Nordström. Kunniamaininnan suunnitelmastaan sai Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n kilpailuehdotus ”HÖYRY”.

Hankkeen pääsuunnittelijana jatkaa Arkkitehdit Soini & Horto läheisessä yhteistyössä kilpailun voittaneen arkkitehtitoimiston Cederqvist & Jäntti Arkkitehtien kanssa.

Suvilahti Event Hub -arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus "CONTIKI".

Rakentamisen arvioitu aloitus loppuvuodesta 2022

Pormestari Jan Vapaavuori pyysi syksyllä 2017 avoimesti ideoita Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen. Useiden ideoiden arvioinnin jälkeen Helsingin kaupunki jatkoi keskustelua kahden ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa ja järjesti vuoden 2019 lopulla kohdennetun kilpailun ehdotusten arvioinniksi. Tavoitteena oli saada alueelle tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja. Kohdennetun kilpailun perusteella kaupunki varasi kesäkuussa 2020 alueen Suvilahti Event Hub Oy:lle tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Varauksen yhtenä ehtona oli arkkitehtuurikilpailun järjestäminen yhteistyössä kaupungin kanssa. Alueen asemakaavan laatiminen on jo käynnissä ja tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto päättä asemakaavasta alkuvuonna 2022. Rakentaminen käynnistyy arviolta syksyllä 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella.

Helsingin tavoite on kehittyä yhä vetovoimaisemmaksi tapahtumakaupungiksi. Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Tavoitteen saavuttamisessa tärkeä kehittämisen kokonaisuus on Suvilahden alue, jota halutaan laajentaa entisestään ympärivuotiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi. Festivaalien lisäksi Helsingin kaupungin tavoite on, että Suvilahdessa voidaan tulevaisuudessa järjestää monipuolisesti myös muun muassa pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi alueelle tarvitaan tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja.