Millainen on huomisen Länsi-Helsinki? Asukastilaisuus verkossa keskiviikkona 27. tammikuuta kello 17.30−20.00

Uutta Helsinkiä
27. tammikuuta 2021
Uutta Länsi-Helsinkiä -illassa kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat esittelevät Länsi-Helsingin ajankohtaisia hankkeita ja suunnitelmia. Verkkotilaisuudessa käydään läpi muun muassa alueen kaavoitusta, liikennettä, rakentamista sekä alueen koulujen ja päiväkotien tilannetta. Länsi-Helsinki tiivistyy merkittävästi 2020-luvulla ja alueelle nousee useita uusia asuinalueita, jotka täydentävät nykyisiä kaupunginosia. Illan aiheita ovat muun muassa Läntinen bulevardikaupunki, Kuninkaantammen aluerakentaminen ja Malminkartanon suunnitteluperiaatteet.

Uutta Länsi-Helsinkiä -illassa kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat esittelevät Länsi-Helsingin ajankohtaisia hankkeita ja suunnitelmia. Verkkotilaisuudessa käydään läpi muun muassa alueen kaavoitusta, liikennettä, rakentamista sekä alueen koulujen ja päiväkotien tilannetta. Länsi-Helsinki tiivistyy merkittävästi 2020-luvulla ja alueelle nousee useita uusia asuinalueita, jotka täydentävät nykyisiä kaupunginosia. Illan aiheita ovat muun muassa Läntinen bulevardikaupunki, Kuninkaantammen aluerakentaminen ja Malminkartanon suunnitteluperiaatteet. 

Aiheista voi kysyä ja keskustella verkkotilaisuuden viestiseinällä. Lisätietoa, ohjeita, tilaisuuden ohjelma ja aikataulu sekä liittymislinkki Teams live -tapahtumaan löytyvät tilaisuuden verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet > UuttaLänsi-Helsinkiä -verkkotilaisuus

Läntinen bulevardikaupunki ulottuu Munkkiniemestä Vihdintielle 

Läntinen bulevardikaupunki käsittää lähes neljä kilometriä pitkän alueen, joka alkaa Huopalahdentieltä Munkkiniemen eteläpäässä ja jatkuu Haagan ympyrän kautta Vihdintielle asti. Bulevardikaupunki täydentää olemassa olevaa kaupunkia Munkkiniemessä, Niemenmäessä, Munkkivuoressa, Länsi-Haagassa ja Pitäjänmäessä. 

Tulevaisuudessa keskustan ja Kannelmäen välillä liikennöi pikaratikka Huopalahdentietä ja Vihdintietä pitkin. Kaupunki suunnittelee pikaraitiotien varteen asuntoja, liiketiloja ja päiväkotia. Alueen rakentamisessa ja energiajärjestelmässä tavoitellaan hiilineutraaleja ratkaisuja. Rakentamisesta huolimatta kaupunki haluaa säilyttää Riistavuorenpuistossa yhtenäisen viheryhteyden. 

Kaupunki suunnittelee Haagan liikenneympyrän alueella liikennejärjestelyjä ja uusia korttelialueita. Ympyrän alueen pohjoisreunaan tulee puustoinen yhteys Riistavuorenpuiston ja Talin viheralueiden välille. Osalle Vihdintietä ja Huopalahdentietä laaditaan katualuetta koskeva kaava ja Pitäjänmäen sähköasemalle tulee uusi tontti ja katuyhteys. 

Kuninkaantammi rakentuu 

Tilaisuudessa kuullaan Kuninkaantammen aluerakentamisen tilannekatsaus ja esitellään suunnitelmat Hämeenlinnanväylän parantamisesta Kannelmäen ja Kaivokselan välillä sekä Kuninkaantammen eritasoliittymästä. 

Malminkartanoon laaditaan suunnitteluperiaatteet 

Malminkartanoon laaditaan suunnitteluperiaatteet. Tavoitteena on Malmikartanon elinvoimaisuuden vahvistaminen: ilmastoviisaan ja sosiaalisesti kestävän uuden asuntotuotannon edistäminen, palvelujen ja työpaikkojen tilantarpeen ja oikeanlaisen sijoittumisen turvaaminen. Lisäksi halutaan edistää kävelyä, pyöräilyä ja sujuvaa joukkoliikennettä sekä korostaa rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvoja. Viher- ja virkistysalueiden verkoston saavutettavuutta tuetaan siten, että merkittävät luontoarvot otetaan huomioon. 

Muita illan aiheita 

Illan aikana esillä ovat myös liito-oravat ja metsäverkosto, Hopeatien ympäristö Lassilassa, Steniuksen kenttä Etelä-Haagassa, Raide-Jokeri, kaupungin oma asuntotuotanto sekä taloyhtiöklubien toiminta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Asemakaava-aineistoja nähtävänä 

Tilaisuudessa esitellään 27.1.−16.2.2021 nähtävänä olevaa asemakaava-aineistoa. Mielipiteet nähtävillä olevista kaavahankkeista tulee antaa viimeistään 16.2.2021. Aineistoihin voi tutustua 27.1. alkaen verkkosivulla hel.fi/suunnitelmat