Verhopuomikokeilu alkoi Hernesaaren lumenvastaanottopaikalla

Uutta Helsinkiä
28. tammikuuta 2021
Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään lumen käsittelyn ympäristöhaittoja. Tätä varten kaupungilla on käynnissä lumen käsittelyn hanke, jossa kokeillaan erilaisia teknologioita. Yksi kokeiluhankkeista on verhopuomi, joka estää lumen mukana mereen päätyvien, kelluvien roskien leviämistä ulommas merelle. Puomi on asennettu Hernesaaren lumenvastaanottopaikalle tammikuussa.

Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään lumen käsittelyn ympäristöhaittoja. Tätä varten kaupungilla on käynnissä lumen käsittelyn hanke, jossa kokeillaan erilaisia teknologioita.

Yksi kokeiluhankkeista on verhopuomi, joka estää lumen mukana mereen päätyvien, kelluvien roskien leviämistä ulommas merelle. Puomi on asennettu Hernesaaren lumenvastaanottopaikalle tammikuussa.

Noin 500 metrin pituinen verhopuomi muodostaa mereen valtavan haavin. Laitteessa on kelluvan puomin lisäksi meressä uiva, neljän metrin korkuinen verkko. Sen tarkoitus on estää kelluvan ja veden pinnan alla olevan roskan leviäminen ulommas merelle. Aiemmin lumen mukana tulleet roskat ovat päässeet helpommin leviämään veteen ja rannoille.

Hernesaaren läjityspaikkaa pitävät avoimena sitä kiertävät alukset. Niistä käsin roskaa pystytään keräämään jo talven aikana. Merestä kerätty jäte lajitellaan normaaliin tapaan ja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Kerätystä jätteestä pidetään myös kirjaa, jolloin sen koostumuksesta saadaan entistä täsmällisempää tietoa.

Lumen mukana mereen päätyy myös hiekoitussepeliä ja muuta uppoavaa roskaa. Nämä pohjaan painuneet jätteet kerätään pois ruoppaamalla, kuten tähän astikin on tehty.

Helsingin kaupunki on aloittamassa selvitystä, jossa tutkitaan lumikasasta mereen kipattavan lumen roskaisuutta, roskien määrää ja niiden laatua. Tarkoitus on seurata myös, kuinka paljon lumen seassa olevan kiintoaineksen määrään ja roskaisuuteen vaikuttaa se, miten kauan lumen satamisesta on lumen mereen kippaamiseen.

Lumenkäsittelynpilotteja on käynnissä useita

Helsingin kaupunki järjesti lumenkäsittelyyn liittyvän This is a Snow Problem -kilpailun talvella 2018-2019. Nyt kokeilussa olevia innovaatioita löytyi tämän Staran organisoiman kilpailun avulla.

Verhopuomin lisäksi kokeilukohteena on myös lumen sulatusteknologioiden selvittäminen. Tarkoitus on tutkia kaukolämmön paluulämpöä energialähteenä käyttävää lumen sulatuskonttia sekä veden laatua parantavan ilmastuslaitteen hyödyllisyyttä lumen sulatuksen tehostamisessa.

Yhtenä kokeiluhankkeena kehitetään sulaneen lumen haitallisuuden seurantamenetelmää, joka välittää tietoa lumen seassa tulleista mahdollisista haitta-aineista.

Helsingillä onkäytössään kahdeksan lumenvastaanottopaikkaa

Helsingin kaupungilla on käytössään yksi merellä sijaitseva lumen vastaanottopaikka ja seitsemän maalla sijaitsevaa lumen vastaanottopaikkaa.

Helsinki selvittää aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja lumen merivastaanoton lopettamiseksi. Kaupunki pyrkii lopettamaan pitkällä tähtäimellä lumenkaadon mereen ottaen kuitenkin huomioon kokonaisvaikutukset ympäristöön. Lyhyet kuljetusmatkat aiheuttavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä sekä häiriötä, ruuhkautumista ja melua tiiviisti asutussa kantakaupungissa.