Kaupunginhallitus päätti esittää kaavamuutoksia Laajasaloon

Uutta Helsinkiä
02. helmikuuta 2021
Havainnekuva kaavamuutoksesta kartalla

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotien rakentamisen edelleen Yliskylään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen.

Koirasaarentiellä pikaraitiotie kulkee pääsääntöisesti nykyisellä katualueella ja täydennysrakentaminen sijoittuu tämän varrelle. Laajasalontien itäpuolella pikaraitiotie kulkee Ollinraitiota pitkin nurmiratana puistomaisesti rakennettavalla katualueella ja jatkaa Marunapolun ja Ilomäentien kautta etelään Reposalmentielle. Täydennysrakentaminen sijoittuu nykyisille katu-, puisto- ja virkistysalueille, asuintonteille ja pysäköintialueille.

Kaava etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.