Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston suunnitelman

Uutta Helsinkiä
03. helmikuuta 2021
Suunnitelmakuva Kruunuvuorenrannan liikuntapuistosta

Puistosuunnitelmassa on suunniteltu toimintoja kaikille ikäryhmille ja eri kuntoisille liikkujille. Erityisesti on panostettu nuorisoa houkutteleviin toimintoihin. Lisäksi on runsaasti mahdollisuuksia oleskeluun ja kohtaamiseen.

Puiston toiminnot on sijoitettu pääosin nykyisille murskepintaisille alueille, jotta alueen itäpuoleinen metsä voidaan säilyttää lähes kokonaisuudessaan. Alueelta poistetaan puita muun muassa jalkapallokentän ja pääreitin kohdalta.

Asemakaavassa säilytettäväksi osoitettu, Metsoverkostoon kuuluva metsäkumpare säilytetään asemakaavassa esitettyä rajausta laajemmin. Se säilyy luonnonmukaisena kalliometsikkönä.

Puistoon istutetaan reilusti yli 100 uutta puuta. Koska väliaikaiseksi tarkoitettu hulevesiuoma tarjoaa ravintoa lepakoille, on siitä pyritty säilyttämään niin paljon kuin liikuntatoimintojen ja reittien mahtumisen puolesta on ollut mahdollista.

Kruunuvuorenrannan ensimmäinen julkinen leikkipaikka

Puistoon sijoitetaan oleskelu-, kuntoilu- ja pelitoimintoja. Alueen pohjoispäähän rakennetaan petankkikenttä sekä ohjattuun ulkoliikuntaan sopiva kuntoilualue. Lisäksi siellä on tilavaraus kolmelle padel-kentälle.

Puiston eteläosa jakautuu leikki- ja, lähiliikunta-alueisiin sekä tekonurmipintaiseen juniorijalkapallokenttään. Jalkapallokentän materiaali on tekonurmi, jonka täyteaineena käytetään ympäristöystävällistä, esim. sokeriruo’osta valmistettua rouhetta.

Lähiliikunta-alueelle sijoitetaan kiipeilytelineiden ohella erilaisia tasapainoiluvälineitä, skoottikumpuja ja koripalloon sekä sählyyn sopiva monitoimiareena.

Puistoon sijoitetaan Kruunuvuorenrannan ensimmäinen julkinen leikkipaikka. Viereen rakentuva päiväkoti voi retkeillä siellä, mutta alue on kokoaikaisesti kaikkien asukkaiden käytössä.

Puiston esirakentaminen alkaa kevään aikana ja varsinainen rakentaminen on suunniteltu alkavan syksyllä 2021.