Meri-Rastilan länsiosalle uusi asemakaava

Vuosaari
04. helmikuuta 2021
Ilmakuvaa Meri-Rastilasta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista puistoalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Uutta asuntorakentamista tulee olemassa olevan rakennuskannan purkaminen huomioiden 102 500 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan merkittävästi. Uuden rakentamisen tehokkuus ja kerrosluvut ovat nykyistä korkeampia. Liikekeskuksen uudistus ja siihen liittyvä Meri-Rastilan tien siirto muuttaa metroaseman ympäristöä paljon.

Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti yhdessä asukkaiden kanssa. Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta hyvin joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen vahvuuksia ja mahdollistaa palvelujen kehittyminen.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.