Kaupunginhallitus päätti aloituskortteleiden ensimmäisistä tontinvarauksista Nallenrinteen alueella

Malmi
09. helmikuuta 2021
Havainnekuva: Helsingin kaupunki / Voima Graphics Oy

Malmin entisen lentokentän alueen rakentamiseen valmistautuminen jatkuu, kun Nallenrinteen ensimmäisten asuintonttien tontinvarauksista tehtiin päätös 8.2.2021.

Kaupunginhallitus päätti varata viisi tonttia, yhteensä 20 200 asuinkerrosneliömetriä, kaupungin omaan asuntorakentamiseen. Lisäksi varattiin seitsemän tonttia, yhteensä 32 900 asuinkerrosneliömetriä, tontinvarauskilpailujen järjestämistä varten. Aloituskorttelit varattuine tontteineen sijaitsevat Tattariharjuntien ja Ilmasillantien varsilla. Kaupunginhallituksen varauspäätöksessä oleville tonteille rakennetaan yhteensä noin 650 asuntoa.

 Nallenrinteen alueelle tullaan rakentamaan kaupungin tavoitteiden mukaisesti monipuolisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja ja muita kohtuuhintaisia asuntoja.

Alueen tontinvarauskilpailut tullaan järjestämään laatukilpailuina: esimerkiksi nyt varattiin yksi korttelikokonaisuus energiateemaisen tontinvarauskilpailun järjestämiseen. Nallenrinteen asemakaavaehdotus on etenemässä vuonna 2021 päätöskäsittelyyn kaupunginvaltuustossa. Alueen asuntorakentamisen aloitustavoite on 2023.

Lisätietoja tontinvarauspäätöksestä
kaupunginhallituksessa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Lisätietoja:

Nallenrinteen tontinvaraus

Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, p. 09 310 38800

Kaupunkiympäristö, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

 

Malmin entisen lentokentän alueen rakentaminen

Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, p. 09 310 25808

Kaupunginkanslia, aluerakentaminen