Kysymyksiä ja vastauksia Kalasataman kaavoituksesta ja liikenteestä

Kalasatama
09. helmikuuta 2021
Kalasatama. Kuva: Tero Pajukallio

Asukkaat saivat esittää kysymyksiä Kalasataman alueeseen liittyen Kerro kantasi -kyselyn kautta. Julkaisemme asiantuntijoiden vastauksia kysymyksiin teemoittain etenevänä sarjana. Ensimmäiseksi käsittelemme kaavoitukseen ja liikenteeseen liittyviä aiheita.

Kalasataman raitiotien yleissuunnitelmassa ehdotettiin Sompasaarenkanavan sillan sallimista vastedes vain raitioliikenteelle (ja jalankululle + pyöräilylle), mikä vaikutti järkevältä ratkaisulta. Onhan tämä edelleen suunnitelmissa? Voisiko samalla tulla kyseeseen Kapteeni Sundmanin kadun länsipään sulku moottoriajoneuvoilta, jolloin ko. sillan kautta muodostuisi vähäliikenteisempi, turvallisempi jalankulkureitti mm. päiväkodin ja koulun suuntaan? Tällöin myöskään Kapteeni Sundmanin kadulle kääntyvät ajoneuvot eivät ehkä tulisi raitiovaunun tietä tukkimaan.

Aallonhalkojan jatkeena oleva silta tullaan osoittamaan vain raitioliikenteelle sekä jalankululle ja pyöräliikenteelle. Autoliikenne Sompasaaren itäreunalta ohjautuu siten pääosin Kapteeni Sundmanin kadun kautta Sompasaarenlaiturille ja sieltä Parrulaiturille.

Voisiko tässä ajorataa kaventaa selvästi ja istuttaa reunoille esim. puita ja muuta vihreää, jolloin autojen nopeudet luontevasti putoaisivat ja vihreyden myötä muutoinkin viihtyisyys paranisi. Vrt. esim. Arcturuksenkadun puuistutukset. Ylipäätään tila on nykyisellään liian iso aukea harmaa kenttä.

Paikka jäi epäselväksi, mutta puiden sijoittamisessa tulee huomioida maan alla oleva kunnallistekniikka, sillä puiden vaatima kadunalainen tila on varsin suuri. Myös pelastustiet ja nostopaikat tulee huomioida katujen ja ajoratojen mitoituksessa.

Millaisia toimenpiteitä on suunniteltu pyöräilyn ohjaamiseen ajoradalle Capellan puistotiellä? Nyt Itäväylän jalankulku- ja pyöräilyrampin päässä on kyltti "Pyöräilijät ajoradalle", mutta ainakin noin puolet pyöräilijöistä ajaa jalkakäytävällä.

Suomessa ja Helsingissä on pitkä historia yhdistetyistä jalankulun ja pyöräliikenteen väylistä, ja lisäksi myös Capellan puistotiellä on harmillisesti myös oma pyörähistoriansa. Nämä seikat johtavat siihen, että jalkakäytävillä pyöräily on vielä valitettavan yleistä, koska moni mieltää jalkakäytävän yhdistetyksi väyläksi. Capellan puistotiellä on kahdessa merkittävässä liittymispisteessä liikennemerkit sekä Kulosaaren sillan alla myös ajoratamerkinnät osoittamassa, että Capellan puistotiellä ei ole pyörätietä, vaan pyöräliikenteen paikka on ajoradalla.

Milloin maisemoidaan tyhjillään olevia tontteja johonkin muuhunkin käyttöön kuin parkkipaikoiksi?

Tyhjillään olevia tontteja ei ole tarkoitus maisemoida.

Yhteistyössä Redin kanssa tulisi saada kuntoon ruokakuskien pysäköinti Redin ulko-ovien lähellä. Tällä hetkellä autot ajelevat ja pysäköivät miten sattuu, ja siellä välissä pujottelevat sitten lapset ja kauppakeskuksen asiakkaat miten parhaiten taitavat. Epäilemättä ruokakuskit ovat tärkeitä ravintolayrittäjille, mutta kai kuskeille voisi osoittaa jonkin pysäköintipaikan, jotta jalkakäytävällä ja ovien edestä ajaminen loppuisi.

Paikalla on nyt moottoriajoneuvokielto, mutta valitettavasti tätä ei noudateta, ja fyysiset ajoesteet olisivat Englantilaisaukiolla tarpeen. Selvitetään niiden sijoitusmahdollisuudet, sillä talvikunnossapidon ja pelastuslaitoksen tarpeet tulee huomioida, eli jonkinlainen ajoyhteys alueelle tulee kuitenkin jättää. Kyse tulisi joka tapauksessa olemaan tilapäisistä ajoesteistä ennen Redin tornityömaiden järjestelyjä ja Englantilaisaukion viimeistelyä. Osa Arielinkadun pysäköintipaikoista tullaan osoittamaan lyhytaikaiseen pysäköintiin juuri ruokalähettejä ym. varten.

Koska Verkkosaaren metroradan viereinen tontti lähtee rakenteille? Entä Kalasataman erillinen hotellitontti?

Verkkosaaren metron viereisen tontin rakentamisajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta tontti on herättänyt kiinnostusta. Sörnäistenniemen hotellitontilla toimii tilapäinen päiväkoti kesään 2024 asti. Tonttia ei ole vielä varattu, joten rakentamisajankohta ei ole tiedossa. Sompasaaren hotellitonttia ei myöskään ole vielä varattu, joten rakentamisajankohta ei ole tiedossa.

Aiotaanko jatkuville ylinopeuksille tehdä jotain? Alueen nopeusrajoituksista kertovat merkit ovat pelkkiä koristeita, ja suuri osa autoilijoista, henkilöautoista rekkoihin, ajaa reilua ylinopeutta. Nyt on tehty pitkiä suoria, joilla on mukava kiihdyttää ja näkyvyys suht hyvä, mutta siltikään jarrutusmatkat eivät kovissa nopeuksissa muutu sen lyhyemmiksi.

Nopeusrajoituksia valvoo poliisi. Kalasatamassa tonttiliittymät ovat pääosin tasa-arvoisia ja liittymävälit lyhyitä. Sompasaari on tästä poikkeus. Raitiotien rakennustöiden myötä Aallonhanlkojan autoliikenne ohjautuu selkeämmin omalle paikalleen, napakasti mitoitetuille ajoradoille. Sompasaarenlaiturille on suunniteltu ajoradan kavennuksia suojateiden kohdalle.

Tuleehan Vilhonvuorenkadun jatkeen työmaan viereiselle kevyen liikenteen väylälle takaisin mopolla ajo sallittu -lisäkilpi, kun reitti Parrukadulle aikanaan avataan?                 

Mopoja ei lähtökohtaisesti ohjata pyöräliikenteen väylille. Mopot siis joutuvat odottamaan Vilhonvuorenkadun avaamista liikenteelle (viimeistään 06/2022).

Aikooko Helsingin kaupunki rakennuttaa Sompasaareen tai Nihtiin uusia asumisoikeusasuntoja?

Kaupungin asuntotuotantotoimisto rakentaa Vinsentiaukion viereen asumisoikeusasuntoja. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2021.

Ovatko liikenneyhteydet paranemassa? Nyt esimerkiksi Sompasaaresta on hankalaa päästä vaikkapa Pasilan suuntaan, kaikkialta muulta paitsi Hakaniemen suunnasta on vaikeaa päästä Sompasaareen.

Vilhonvuorenkadun jatke avataan liikenteelle viimeistään 06/2022, mikä parantaa kaikkien kulkumuotojen yhteyksiä. Sörnäisten rantatieltä voi kääntyä Vilhonvuorenkadulle myös pohjoisesta, jolloin autoliikenteen saapuminen Kalasataman eteläosiin helpottuu sekä idän että lännen suunnasta.

Hidastaako Redin tornien aikataulun viivästyminen raitiotien rakentamista? Viimeinen Redin torni valmistuu uuden aikataulun mukaan 2027, Kalasataman ratikka 2024.

Redin tornitalojen aikataulun viivästyminen ei vaikuta Kalasataman raitiotien rakentamiseen.

Onko Sompasaaren kylpylä/hotelli hanke edennyt? Onko löytynyt rakentajaa? Mitä jos halukkaita ei ole? Mitä tilalle? Ehdottaisin väliaikaista puistoaluetta jossa Sompasauna voisi jatkaa toimintaansa.

Sompasaaren kylpylähotelli ei ole edennyt, tonttia ei vielä ole varattu rakennuttajalle, eikä rakentamisen aikataulu ole vielä tiedossa.

Tämä risteys kaipaisi liikennevalot pienten koululaisten turvallista koulumatkaa varten. Varsinkin tässä menee isoja rekkoja ja muita työautoja koko ajan ja vielä monta vuotta kun sompasaaressa paljon rakennus työmaita.

Näin vähäliikenteisille kaduille ei asenneta liikennevaloja edes koulureiteille. Työmaa-ajo keskittyy ajamaan Sompasaarenlaituria, joten koululaisille parempi reitti on Aallonhalkojan puolelta Junonkadulle. Aallonhalkojan jatkeena oleva silta tullaan raitioliikenteen rakentumisen myötä sulkemaan autoliikenteeltä.

Milloin Kulosaarensillan pohjoispuolella olevalle asemakaavatontille 10602/1 aletaan rakentaa (tontti meren ja liikenneympyrän välissä)? Kuinka monta kerrosta on kaavailtu korkeimpaan rakennukseen?

Tontin 10602/1 rakentamisajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta tontti on herättänyt kiinnostusta. Asemakaavan mukaan rakennuksen korkein osa saa olla 18 kerrosta.

Koulun kulmalla oleva nopeusnäyttö näytti aiemmin hymynaamaa yli 50 km/h nopeuksilla, nyt vain pois päältä. Eikö sitä voisi kalibroida ja ottaa käyttöön?

Kaupunki tilaa korjauksen.

Miksi autolla ajaminen koulun ja puiston välissä on sallittu Arielinkadulla? Palvelee muutamaa autoilijaa, jotka voisivat ihan hyvin ajaa Junonkatua, mutta on jatkuva riski koululaisille kun kulkevat puistoon välitunneille tai liikuntaan.

Autolla ajaminen tullaan estämään koulun kohdalla tilapäisillä järjestelyillä mahdollisimman pian. Kesällä katu koulun kohdalla rakennetaan valmiiksi ja osuudesta tulee kävelykatu.

Muuttaako Sörnäisten tunneli liikennevirtoja ja määriä alueella? Jos, niin minkälaisella aikataululla?

Suurimmat muutokset kohdistuvat Hermannin rantatiehen. Hermannin rantatien liikennemäärä pienenee tunnelin osuudella, mutta toisaalta tunneliin siirtyy liikennettä muualta katuverkolta, jolloin tunnelin molemmissa päissä pintaliikenteen määrä kasvaa.

Tunnelin osuudella voidaan poistaa Hermannin rantatien toiset moottoriajoneuvoliikenteen kaistat, jolloin mm. kadun ylittäminen helpottuu ja kääntyviä suuntia ei tarvitse rajoittaa. Lisäksi ns. Tilastokeskuksen ramppi suljetaan autoliikenteeltä. Tunneli myös vapauttaa kapasiteettia Junatien liittymän aluueella, mikä mahdollistaa muutoksia alueella tulevaisuudessa.

Tunnelin toteuttamisesta ei ole vielä päätöstä, mutta alustavasti investointirahat on varattu vuosille 2028–34. Sörnäistentunnelin aineistoon voi tutustua tämän linkin kautta (aukeaa uuteen ikkunaan). Liikennemääriä ja liikenteen siirtymiä on käsitelty vaikutusten arvioinnin osiossa.

Lue myös:

Kysymyksiä ja vastauksia Kalasataman kouluista, päiväkodeista ja muista palveluista