Kysymyksiä ja vastauksia Kalasataman kaduista ja puistoista

Kalasatama
10. helmikuuta 2021
Ilmakuvaa Kalsatamasta. Kuva: Helsingin kaupunki

Asukkaat saivat esittää kysymyksiä Kalasataman alueeseen liittyen Kerro kantasi –kyselyn kautta. Julkaisemme asiantuntijoiden vastauksia kysymyksiin teemoittain etenevänä sarjana. Tässä osassa käsittelemme katuihin ja puistoihin liittyviä aiheita.

Milloin Aallonhalkojan ja Sompasaarenlaiturin valmiille osuudelle istutetaan niille suunnitellut puut? Ei ole mielekästä asukkaille, että niitä joudutaan odottamaan kunnes koko Sompasaari on valmis. Tulevana kesänä toivottavasti?

Sompasaarenlaiturille istutaan puut 2021. Aallonhalkojalle istutetaan puut myöhemmin. Kalasatamasta Pasilaan raitiotie rakennetaan 2023, tämän jälkeen puut päästään istuttamaan. Puut saattavat muuten kärsiä rakentamisesta.

Olisiko mahdollista maisemoida sompasaaren ympärillä olevat kanavat samalla lailla kuin Ruoholahden kanava? Valo ja runsaat istutukset tekisivät paikasta huomattavasti miellyttävämmän.

Ruoholahden kanava ympäröivine istutuksineen on tosiaan hieno ja viihtyisä. Viihtyisyyttä lisää myös autottomuus; kanavan varsilla ei ole ajoratoja eikä pysäköintiä. Sompasaaren kanavien varsille on asemaakaavassa varattu vähemmän tilaa istutuksille ja oleskelulle kuin Ruoholahdessa. Sompasaaren eteläreunassa kulkevan Nihdinkanavan rantaan on kuitenkin suunniteltu aukiomaista oleskelurantaa portaikkoineen ja istutuksineen. Lisäksi myös Aallonhalkojanlaiturilla ja Sompasaarenlaiturilla on varattu tilaa katupuuistutuksille ja oleskelua palveleville alatasanteille.

Sompasaarenlaiturin, Nihdin kanavan ja Aallonhalkojan yhdistävä kävelyreitti rantoja pitkin näyttää edistyvän hitaasti. Koska Sompasaarenlaiturin kävely- ja pyörätie Nihtiin asti valmistuu?

Sompasaarenlaiturin kävely- ja pyöräilyreitti on valmis vuonna 2021. Länsipuolen eteläisimpien rakennusten kohdalle Nihdinkanavan viereinen katu rakennetaan valmiiksi 2022, mutta itäpuoleinen osa reitistä voidaan rakentaa valmiiksi, vasta kun hotelli viereen on rakennettu. Kaupunki selvittää, onko tilapäistä reittiä turvallista ottaa käyttöön ennen sitä.

Koirien jätösten käsittely vaatisi innovaatiota. Rakennetut kadut ja pihat jättävät koirien jätökset näkyviin pissajälkinä ja ikävä kyllä myös korjaamatta jääneinä kakkoina. Riittävätkö esim. Sompasaaren puut koirien jalannostopaikkoina? Nyt koirat tekevät tarpeitaan aitoihin, istutuksiin ja penkkeihin. Lisää puita, jokin muu innovaatio vai koirapuisto Sompasaareen?

Näin tiiviisti rakennetulla alueella koiranomistajien vastuu jätösten pois korjaamisesta korostuu. Loviseholminpuistoon ei ole mahdollista sijoittaa koira-aitausta eikä sinne ole myöskään koirakäymälöitä suunniteltu. Läheiseen Kalasatamanpuistoon niitä on rakennettu muutamia.

Istutuksia olisi kiva saada enemmän. Voisiko jotkin puut olla istuttaessa isompia, ettei tarvitse odottaa 10 vuotta.

Puuntaimet pyritään istuttamaan riittävän kokoisina siten, että ne lisäävät viihtyisyyttä heti istuttamisen jälkeen.

Kalasataman puistoa.

Milloin Mustikkamaalle kaavoitettu leikkipuisto tehdään?

Tämän hetkisen arvion mukaan Mustikkamaan leikkipuiston rakentaminen alkaa aikaisintaan 2026.

Milloin Loviseholmin puisto on valmis ja millainen siitä tulee?

Loviseholminpuistosta valmistuu suurin osa 2021-2022. Lopullisesti puisto valmistuu eteläpäädystä viimeistään 2024.

Helsingin kaupunkisuunnittelun trendi ovat bulevardit. Tuleeko Hermannin rantatiestä bulevardi puineen?

Hermannin rantatien perusparannus tehdään raitiotien rakentamisen yhteydessä.  Raitiotien molemmin puolin tulee puurivit. Myös ajoratojen ulkoreunoille tulee puita niiltä osin, kun tilaa sekä maan alla että päällä on riittävästi. Hermannin rantatien liikennesuunnitelma poikkileikkauksineen löytyy täältä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Mikäli Sörnäistentunneli toteutetaan, tunnelin osuudelta poistetaan toiset moottoriajoneuvoliikenteen kaistat ja vapautuva tila käytetään pääosin lisäistutuksiin. Katusuunnittelu on käynnissä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa.

Milloin Kalasatamassa aletaan istuttaa puita vai tuleeko Kalasatamasta Kruununhaan veroinen puuton asfalttikylä?

Kalastamaan istutetaan puita aina katujen viimeistelyn yhdeydessä ja talojen rakentamisen sallimissa puitteissa.

Mihin Verkkosaaren puolelle tulee puisto?

Verkkosaaren puolelle ei tule varsinaista puistoa. Verkkosaaren pohjoisosassa on aukioita, ranta-alueita ja Kalasatamankatu Verkkosaaren pohjoisosassa on osittain suunniteltu vehreäksi pyöräkatualueeksi. Verkkosaaren pohjoispuolelle Hermanninrantaan on tulossa puisto. Hermanninrannan asemakaavoitus on juuri aloitettu. Puiston rakentaminen alkaa aikaisintaan 2020-luvun lopulla.

Milloin ja minne Kalasatamaan saadaan koirapuisto?

Mustikkamaalla on koirapuisto. Alustavasti Kyläsaaren ranta-alueelle on ajateltu koira-aitaukselle paikka.

Onko Hermannin rantatien yli suunniteltu yli- tai alikulkua kun esim. Työpajanpihasta tulee kävelykatu?

Ei ole suunniteltu. Hermannin rantatien voi ylittää valo-ohjattua suojatietä pitkin.

Mikä on oikea reitti Kalasatamasta mopolla idän suuntaan? Itäväylällä on liikennemerkit jotka kieltävät mopolla ajamisen, eikä se turvallista olisikaan. Pyörätiellä on lisäkilpi "mopolla ajo sallittu" vain länteen päin ajettaessa. Eli keskustan suuntaan mopolla pääsee, mutta ei enää takaisin.

Myös lännen suunnasta pitäisi olla lisäkilpi, joka siis sallii mopot Capellan puistotieltä ramppia ylös Kulosaaren sillalle. Tästä on viesti välitetty kunnossapitoon.

Milloin aukeaa jälleen pyörätieyhteys Parrulaiturilta Sörnäisten rantatielle? Entä milloin valmistuu Vilhonvuorenkadun jatke parrulaiturille? Aiheuttaako tämän kadun aukeaminen muita liikennemuutoksia?

Väliaikainen pyöräily- ja jalankulkuyhteys on tavoitteena ottaa käyttöön kesäksi 2021. Vilhonvuorenkadun jatke valmistuu viimeistään 6/2022. Linja 55 siirtyy liikennöimään Koksikatua ja Vilhonvuorenkatua. Vilhonvuorenkadulla on 1-suuntaiset pyörätiet. Sörnäisten rantatieltä voi kääntyä Vilhonvuorenkadulle myös pohjoisesta, jolloin autoliikenteen saapuminen Kalasataman eteläosiin helpottuu sekä idän että lännen suunnasta.

Milloin Loviseholmin puisto valmistuu? Entä sitä ympäröivät kujat? Milloin Sompasaarenlaiturille ja Aallonhalkojalle istutetaan puita? Näyttää tosi ankealta nyt.

Loviseholminpuistosta valmistuu suurin osa 2021-2022. Lopullisesti puisto valmistuu eteläpäädystä viimeistään 2024. Sompasaarenlaiturille istutaan puut 2021. Aallonhalkojalle istutetaan puut myöhemmin. Kalasatamasta Pasilaan raitiotie rakennetaan 2023, tämän jälkeen puut päästään istuttamaan. Puut saattavat muuten kärsiä rakentamisesta.

Aakea laakea nutrsikenttä ei ole PUISTO! Missä puut????? Niin puistosta kuin kaduilta???

Kalasatamanpuistoon ja Sörnäistenniemen kaduille on istutettu suurin osa alueelle suunnitelluista puista.

Miksi kaduilla ei ole lainkaan puita?! Ympäristö on nyt tyly, ankea ja epäviihtyisä. Ei lainkaan "oikeaa kaupunkia", johon kuuluvat oleellisesti katupuut. Muutama pieni nurmikkokaistale ei aluetta pelasta.

Kalasatamanpuistoon ja Sörnäistenniemen kaduille on istutettu suurin osa alueelle suunnitelluista puista.

Kyselyssä esitetyt kommentit/toiveet

Koiran ulkoiluttaminen on tehty alueella hankalaksi, koska lähes kaikki katujen varsilla olevat viheralueet ja puut on estetty kieltomerkein tai metalliaidoin. Koirien täytyy voida pissata muuallakin kuin Mustikkamaalla.

Kalasatamanpuistoon on rakennettu muutamia koirakäymälöitä.

Toivoisimme lisää urheilumahdollisuuksia. Esimerkiksi koulun vieressä oleva luistelukenttä on erittäin kovassa käytössä kuin myös koulun pihan koripallokori. Pienikin futiskenttä, beach kenttä, koripallopaikka tms. antaisi alueen lapsille (ja aikuisille) lisää toimintamahdollisuuksia.

Hermanninrannan asemakaavassa on tarkoitus varata alue jalkapallokenttää varten.

Kalasataman alueella aivan liian vähän roska-astioita. Alueella liikkuu paljon ihmisiä ja kesällä oli järkyttävän paljon roskaa kaduilla, jotka tuulen mukana päätyivät mereen. Tämä on vakava ympäristöongelma, jolle pitää pikaisesti tehdä jotain.

Katualueiden puhtaanapito on taloyhtiöiden vastuulla kadun puoleen väliin asti. Kaupunki asentaa roska-astioita mm. katuaukiolle ja sellaisille julkisille alueille, joiden puhtaanapito on kaupungin vastuulla.

Kaupunkisuunnittelussa käydään nykyisin naurettavaa keskustelua, että kaduilla ei ole tilaa puille tai niiden juurille. En ole juuri mitään typerämpää kuullut. Ilmeisesti tällaista keskustelua käyvät eivät ole koskaan kävelleet kadulla. Kapeallekin kadulle saa puita mahtumaan. Puita kun on eri pituisia ja levyisiä, ja kadun poikkileikkauksenkin voi suunnitella monin eri tavoin. Toinen typerä keskustelu, josta olen kuullut, on se, että aurauskalusto on liian suurta. Öö.. pitäiskö esim. hommata lisää pienempää kalustoa?

Katupuut ovat isojaa investointeja ja niitä kannattaa istuttaa vain paikoille, joilla niillä on riittävän suotuisat kasvu- ja menestymismahdollisuudet.

Lue myös: 

Kysymyksiä ja vastauksia Kalasataman kaavoituksesta ja liikenteestä

Kysymyksiä ja vastauksia Kalasataman kouluista, päiväkodeista ja muista palveluista

Kysymyksiä ja vastauksia Kalasatamasta: yleiset asiat