Vastaukset Kalasataman asukasillassa esitettyihin kysymyksiin

Kalasatama
11. helmikuuta 2021
Pyöräilijöitä sillalla. Kuva: Susa Junnola

Asukkaat saivat esittää kysymyksiä Kalasataman asukasillan chatissa 28.1.2021. Alla kooste illan aikana esitetyistä kysymyksistä asiantuntijoiden vastauksineen. Illan materiaaliin pääset tutustumaan avaamalla tämän linkin (aukeaa uuteen ikkunaan).

Kysymys Sompasaaren laitureista: laitureiden kohdalle on tehty varaukset ravintolalaivoille. Onko mahdollista jättää osa laitureista asukkaiden käyttöön, jos yhteisölaituria ei lähiaikoina saada?

Kivilaiturit ovat pääasiassa asukkaiden käytössä, vaikka laivatonteille tulee toimijoita.

Tuleeko vuokrattavia pienvenepaikkoja?

Nihtiin on tulossa venesatama, mutta sen rakentaminen on ajankohtaista vasta 2020-luvun loppupuolella. Myös Verkkosaaren pohjoisosalle on tulossa venesatama suunnilleen samoihin aikoihin.

Onko mihin ja milloin tulossa venepaikkoja, joita asukkaat voivat vuokrata?

Nihtiin ja Verkkosaaren pohjoisosaan on tulossa venesatamat, mutta vasta 2020-luvun loppupuolella.

Onko tulossa toripaikkaa?

Varsinaista toripaikkaa ei ole suunnitteilla.

Mikä on Kalasataman puiston leikkipaikan tulevaisuus? Ollaanko sitä jollain aikataululla laajentamassa, kun puistoa kehittyy?

Leikkipaikkaa pyritään täydentämään muutamalla paljon toivotulla liikuntavälineellä yhteiskerhotilan rakentamisen yhteydessä.

Kalasatamassa on paljon vajaa käytössä olevaa ns. yhteiskäyttötilaa redissä, koululla ja kaikissa taloyhtiöissä. Samaan aikaan kalasataman palvelun puolesta ollaan suunnittelemassa 1200m2 kerhotilaa. Hanke rahoitetaan asukkailta jo perityillä maksuilla ja käyttökulut tullaan tietenkin veloittamaan asukkailta, eli kalasataman palvelun veloitukset tulevat kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. En ole vielä tavannut asukasta joka olisi ollut sitä mieltä, että lisäkerhotilalle olisi tarvetta, sillä tilaa voi tarvittaessa saada vuokralle kerhotoimintaan eikä uudisrakennukselle ole tilausta. Voiko kaupunki ottaa tämän esiin kalasataman palvelun kanssa ja muuttaa tarvittavia sopimuksia? Asukkaat tuskin vastustavat,mikäli rahat edes osittain palautettaisiin heille.

Kalasatamanpuistoon suunnitteilla oleva yhteiskerhotila on suunnattu asukkaiden käyttöön isompia tilaisuuksia varten ja tilaan on myös suunnitteilla ravintolatilaa. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Kalasataman Palvelu Oy:n sekä Kalasataman Palvelu 2 Oy:n kanssa ja näin ollen molempien palveluyhtiöiden taloyhtiöiden asukkailla on mahdollisuus käyttää tiloja.

Miten Helenin voimalan uudelleenkäyttö - onko jo tehty päätöksiä mitä siihen tulee tilalle?

Ei ole vielä tehty päätöksiä asian suhteen, eli vielä ei ole tiedossa.

Saadaanko Kalasatamaan jollain aikataululla oma kirjasto? Jos ei ole tonttia, niin Rediin tai Kirjastolaiva Sompasaaren laivapaikoille:)

Ainakaan lähivuosina kirjastoa ei tämän hetken tiedon mukaan valitettavasti ole tulossa.

Onko suunniteltu Kalasataman alueelle kirjastoa? Entä uimahallia?

Uimahallia ei ole tulossa. Kirjastoa on kyllä harkittu, mutta tämän hetken tiedon mukaan ainakaan lähivuosina kirjastoa ei ole tulossa.

Miten Hermanninrannassa pysäköidään?

Asukaspysäköinti keskitetään kolmeen pysäköintilaitokseen Hermannin rantatien varteen tulevien ratikkapysäkkien kohdalle.

Onko Verkkosaaren, Kalasataman, Sompasaaren ja Nihdin asukkaiden mahdollista käyttää Hermanninrannan ja Kyläsaaren pysäköintilaitoksia? Pysäköintitilanne on todella huono. Onko suunniteltu, että voisi tulla alueella asukaspysäköintiä laajemminkin? Tämä olisi todella tarpeen. Kaikilla ei ole mahdollista olla autotta.

Hermanninrannan pysäköintilaitokset mitoitetaan Hermanninrannan ja Kyläsaaren tulevien asukkaiden tarpeisiin. Kaupungin pysäköintipolitiikan mukaisesti uusilla alueilla asukkaiden pysäköinti hoidetaan tonteilla. Hermanninrannassa ja Kyläsaaressa autopaikkanormi tulee olemaan samaa luokkaa kuin jo rakennetuilla alueilla. Tämä asemakaavassa määrättävä pysäköintinormi määritetään lautakunnan hyväkysmän laskentaohjeen mukaan.

Voisiko Hermanninrannan puistoaluetta aloittaa rakentamaan ennen muuta rakentamista?

Hermannin rantapuistoa ei ole mahdollista rakentaa ennen alueen muuta rakentamista.

Puhuitte luonnon monimuotoisuudesta Hermanninraannan alueella. Jätetäänkö alueelle hoitamattomia osia?

Tavoitteena on suunnitella Hermannin rantapuistosta luonnon omien prosessien varassa kehittyvä biodiversiteettipuisto, jossa osittain säilytetään nykyistä luontoa ja osittain uusilla toimenpiteillä kehitetään sen monimuotoisuutta. Tavoitteena on hieman uudenlainen virkistysalue, jonne voidaan myös tuoda tietoutta luonnon monimuotoisuudesta ja sijoittaa esimerkiksi luontopolku.

Mikä on puolikellari?

Puolikellarilla viitataan kellariin, joka on puoli kerrosta maan alla ja puoli kerrosta maan päällä. Ensimmäinen asuinkerros puolikellarin päällä sijoittuisi siis hieman katutasoa korkeammalle.

Miten Capallanrannan katu voi valmistua vasta vuonna 23? Kohtuutonta, koska ensimmäiset talot valmistuivat vuonna 19. Voiko tästä valittaa jotain kautta?           

Capellanrannan jalkakäytävät valmistuvat tänä vuonna, kulku taloihin helpottuu tämän myötä. Ajorataa ei voida viimeistellä vielä Verkkosaarenkanavan vieressä olevan talon rakentamisesta johtuen.

Redin vieressä sijaitsee Wolt Market, jonka kuskit jatkuvasti ajavat jalkakäytävällä. Kalasatamakadulle on kaavoitettu koko kadun osuus vain lyhytaikaiseen pysäköintiin. Onko mitenkään mahdollista muuttaa kaavoitusta ja lisätä kadulle parin auton verran lastauspaikkoja? Kadulle on kuitenkin tulossa joskus tulevaisuudessa ratikkakiskoja, joten ajoradalla pysähtymien lastausta varten tuskin tulee olemaan toimiva ratkaisu, vaikka se olisi muuten tällä hetkellä laillinen tapa hoitaa lastaus.

Kalasataman katuverkon autopaikat ovat tosiaan pääosin 2 h (arkisin) pysäköintipaikkoja. Lastauspaikkojen tarvetta tarkastellaan aluekohtaisesti, ja näitä on tulossa Kalasatamaan lisää. Tällaisia lastauspaikkoja on jo Sörnäistenniemellä. Pysäköinninvalvonnan kanssa käydään vielä keskustelua siitä, kuinka nämä paikat merkitään ja kaikki lyhyttä asiointia varten tarkoitetut paikat tullaan merkitsemään samalla tavalla.

Milloin Vilhonvuorenkadun kevyen liikenteen yhteys aukeaa? Alun perin oli tarkoitus aueta viime kesänä.

Tilapäinen yhteys työmaan eteläpuolelta avataan toukokuussa. Itse Vilhonvuorenkatu avataan liikenteelle viimeistään kesäkuussa 2022.

Onko Suvilahden skeittiparkin kohtalosta vielä tietoa? Säästyykö?

Nykyisellä paikalla ei voi jatkossa toimia, mutta uudelle skeittiparkille etsitään sopiva alue.

Onko Loviseholminpuisto aikataulussa? Mihin kuntoon / miltä osin se saadaan käyttöön tänä kesänä?

Loviseholminpuisto valmistuu suurimmilta osin tänä vuonna. Puiston eteläisen päädyn valmistuminen jää vuoteen 2023.

Milloin Verkkosaaren pohjoisosan ryhmärakennuttamistontit tulevat hakuun?

Helmikuun aikana, asiasta päättää kaupunkiympäristölautakunta.

Mitä tavoitellaan Sompasaaressa olevalla kaavoituksella autojen yhteiskäyttöpaikoista, joihin myydään "pysäköintioikeuksia" normaalien parkkipaikkojen hinnalla. Käyttäjänä en ole löytänyt vielä yhtään positiivista näkökulmaa asiaan, elämää haittaavia seikkoja on paljon!

Asemakaavan laatimisen aikaan on ollut tavoitteena toteuttaa keskitettyjä pysäköintiratkaisuja nimeämättömillä paikoilla. Kaupunki ei pysty vaikuttamaan siihen, kuinka autopaikat jaetaan asukkaiden kesken.

En tarkoita sitä, että kadunvarsipysäköintejä tulisi enempää, vaan että niistä 2h paikoista vapautettaisiin esim. puolet pidempiaikaiselle asukaspysäköinnille. Kaikilla ei ole parkkihalleissa autopaikkoja ja pysäköinti on todella haastavaa.

Kaupungin pysäköintipolitiikan mukaisesti uusilla alueilla asukkaiden pysäköinti hoidetaan tonteilla. Tiiviissä kaupungissa ei ole mahdollista varata pysäköintiin riittävästi tilaa yleisiltä alueilta. Kadunvarsipaikat on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin. Asemakaavoituksessa noudatetaan pääsääntöisesti lautakunnan hyväksymiä pysäköinnin laskentaohjeita.  Lisätietoa aiheesta: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-010556/

Onko Kalasatamaan tulossa lisää liikuntamahdollisuuksia? Esim. urheiluhallia tai ulkokuntosalia?

Kalasatamanpuistoon on suunniteltu muutaman kuntoiluvälineen lisäys yhteiskerhotilarakennuksen viereen. Mustikkamaan uimarannan yhteyteen on 2020 valmistunut ulkokuntosali. Hermanninrannan asemakaavassa ollaan varaamassa aluetta liikuntakenttää varten.

Kalasatamaan olisi suotavaa saada huomattavasti enemmän kadunvarsiroskakoreja sekä myös istutettua puustoa. Roskiksia ihan jo alueen runsaan koirapopulaation vuoksi (kakkapussit saisi suoraan roskiin) sekä tietenkin muunkin roskan vuoksi - alueen yleisilme on nykyisellään aika roskainen. Puustoa olisi hyvä saada jo ihan alueen ikuisen tuulen vuoksi. Saatikka sitten yleisen viihtyvyyden vuoksi. Kuka näistä hankinnoista vastaa ja mihin niistä voi olla yhteydessä?

Yleisiä roska-astioita on asennettu Kalasatamanpuistoon ja rantakäytäville. Täydennysehdotuksia voidaan ottaa huomioon alueen jatkokehittämisessä. Kiinteistöillä on mahdollisuus asentaa omia astioita kadunvarsille yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa. Kalasatamanpuistoon on istutettu suurin osa siihen suunnitelluista puista. Puistossa puut on sommiteltu lähinnä puistoakselin reuna-alueille. Keskialueille on rakennettu oleskelu- ja käyttönurmikoita ja istutettu matalia pensas- ja perennaryhmiä. Avoimet näkymät metron ja REDI:n suunnasta merelle ja kantakaupunkiin on haluttu säilyttää. Puistoon on istutettu mäntyjä, leppiä ja vaahteroita yhteensä yli 200 kpl. Puut ovat vielä suhteellisen nuoria ja ne tulevat kasvamaan paikoillaan useita vuosikymmeniä. Kasvun myötä niiden merkitys puistossa tulee korostumaan.

Liikenne on todella sekava ja idän suunnasta, kun on menossa esim. Rediin niin täytyy ajaa todella paljon ympäri, kunnes pääsee pysäköintihalliin. Onko idän suunnasta tulossa suoraa väylää Verkkosaareen/Rediin ja miten ollaan ajateltu sujuvoittaa alueen sekavaa liikennettä lähitulevaisuudessa?

Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuminen parantaa myös autoliikenteen yhteyksiä. Sörnäisten rantatieltä pohjoisesta voi tulevaisuudessa kääntyä vasemmalle Kalasatamaan, mikä parantaa yhteyksiä sekä Teollisuuskadun että Itäväylän suunnasta ja päinvastoin. Mikäli Sörnäistentunneli toteutuu, Sörnäisten rantatien ja Junatien liittymäalueelle vapautuu kapasiteettia suurempiin muutoksiin.

Hei, milloin Redin seuraavia tornitaloja aletaan rakentamaan ja missä järjestyksessä ja aikataulussa?

Vastausta tähän tulee kysyä SRV:ltä.

Mikä on Tukkutorin uuden pakastamon rakentamisen tilanne?

Uutta pakastamoa suunnitellaan. Aikataulu tarkentuu kevään aikana.

Onko ajateltu, että Junonkadusta tehtäisiin joukkoliikennekatu raitiotien saapumisen myötä?

On mietitty, mutta autoliikenteen läpiajo olisi tässä vaikea estää ja/tai valvontaan ei ole riittävästi resursseja. Autoliikenteen määrä on melko vähäinen ja osa autoliikenteestä siirtynee Vilhonvuorenkadun avaamisen jälkeen joka tapauksessa Parrulaiturille. Toisaalta on myös parempi, ettei kaikki autoliikenne siirry Leonkadulta Parrulaiturille.

Kiitos hyvistä esityksistä! Onkohan Sompasaareen tulossa kaupunkipyöräasemaa?

On tulossa. Tänä vuonna se on näillä näkymin tulossa Sompasaarenlaiturin pohjoispäähän. Sijainti voi tulevina vuosina muuttua, kun alue rakentuu vielä valmiimmaksi.

Valaistuksen lisääminen metrolinjan sillan alle Redi-Sörnäinen. Alue (p-paikka alue ja kevyenliikenteenväylä) on pimeä ja ”hämyinen” joten saisiko esim. sillan ala kanteen lisättyä valaistusta jalankulkijoille ja pyöräilijöille?

Tieto on välitytty valaistuksesta vastaaville, ja he tutustuvat asiaan tarkemmin.

Onko otettu huomioon, että Leonkadun yli kulkee pian koululaisia Verkkosaaresta Kalasatamaan? oppilaaksiottoalue on siis muuttunut. Ensi kertaa tulee runsaasti ekaluokkalaisia ko. reittiä pitkin verkkosaaren puolelta.

Leonkadun voi ylittää suojatietä pitkin esimerkiksi Junonkadun kohdalla.

Verkkosaari tulee osaksi Kalasatamankoulun oppilaaksiottoaluetta 8/2021. Miten varmistetaan turvallinen koulutie? Siis turvallinen koulutie Leonkadun yli?

Jos koululaisten reitti kulkee rakennettavan alueen halki, voivat vanhemmat olla yhteydessä Kalasataman rakentamislogistiikkaan. Voimme aidata reittejä ja tehdä liikennejärjestelyjä siten, että kulku rakennustyömaiden ohi on turvallista. Toiveet tai yhteydenottopyynnöt voi lähettää sähköpostiin: logistiikka.kalasatama(at)sitowise.com. Leonkadun voi ylittää suojatietä pitkin esimerkiksi Junonkadun liittymässä. Myös Työpajankatu on turvallisempaa ylittää kadun itäpäässä, sillä Redin huoltoajo sekä pysäköintiliikenne on mennyt siinä kohtaa jo maan alle.

Kiitos esityksistä! Olisiko mahdollista Parrulaiturin ja Junonkadun suojateitä korottaa tai esim. saada niitä vilkkuvia sinisiä valotolppia siihen? Koululaisia erityisesti ajatellen :)

Parrulaiturille ei ole suunniteltu hidasteita. Hidasteet ovat myös hankalia työmaaliikenteen osalta, sillä hidasteista aiheutuu melu- ja tärinäongelmia. Suojateiden vilkkuvalot ovat käytännössä osoittautuneet heikosti toimiviksi, eikä niitä asenneta kaupunkiin enempää. Sompasaaren työmaaliikenne ohjataan pääsääntöisesti Sompasaarenlaiturin kautta, joten koululaisten kannattaa kulkea kouluun Sompasaaren itäpuolelta ja Junonkadun kautta.

Nykyinen ratkaisu Englantilaisella torilla ei ole liikenneturvallinen lähes sokealle henkilölle, kun ei näe autoa ja autot eivät varo vaikka on valkoinen keppi.

Englantilaisaukiolla on nyt moottoriajoneuvokielto, mutta valitettavasti tätä ei noudateta ja fyysiset ajoesteet olisivat Englantilaisaukiolla tarpeen. Selvitetään niiden sijoitusmahdollisuudet, sillä talvikunnossapidon ja pelastuslaitoksen tarpeet tulee huomioida eli jonkinlainen ajoyhteys alueelle tulee kuitenkin jättää. Kyse tulisi joka tapauksessa olemaan tilapäisistä ajoesteistä ennen Redin tornityömaiden järjestelyjä ja Englantilaisaukion viimeistelyä. Osa Arielinkadun pysäköintipaikoista tullaan osoittamaan lyhytaikaiseen pysäköintiin juuri ruokalähettejä ym. varten.

Miten konserttien aiheuttama melu on otettu huomioon Suvilahden suunnittelussa? Miten liikenne on otettu huomioon?

Event Hubin venue on suljettu tila, joka ei lisää meluvaikutusta ympäristöön. Huoltoliikenne ja pysäköinti ohjataan Kaasutehtaankadun kautta Event Hubin länsipuolelta rakennuksen pohjakerrokseen/kellariin.

Mitä on suunnitteilla Suvilahden tiilirakennusten suhteen? Onko ne tulossa millaiseen käyttöön?

Suvilahden tiilirakennuset säilytetään ja niitä hallinnoi ja vuokraa Kiinteistö Oy Kaapelitalo. Rakennuksissa on jo tällä hetkellä erilaista käyttöä.

Onko tulossa koirapuistoa?

Alustavasti on tarkoitus tutkia koira-aitauksen sijoittamista Hermanninrantaan/Kyläsaarenrantaan.

Redin läpi menevä jalkakäytävä on aika mahdoton pienelläkin tuulella. Esim. lapsen rattaita pitää vetää, koska lapsi ei saa muuten henkeä siinä tuulitunnelissa. Eli vetää väärin päin, eikä työntää, kuten rattaita normaalisti. Olisikohan tälle tehtävissä jotain?

Asia on tiedossa, mutta tähän on hankala löytää ratkaisua.

Capellanrannan kadun valmistuminen 2023?? 4 vuotta on pitkä aika odottaa pölisevän kadun valmistumista. Onko tämä lopullinen aikataulu?

Capellanranta valmistuu tänä vuonna osittain.

Osoitteeni on Kalasatamankatu 18 ja postinumero 00580 Verkkosaari. 00540 postinumeron nimi on Kalasatama, vaikka se mielestäni on Sompasaarta. Miten kaupunki ja posti näitä nimiä määrittää?

Sompasaari, kuten myös Verkkosaari ovat Kalasataman osa-alueita. Kalasatama ulottuu Nihdistä aina Arabianrantaan asti.

Voisiko Aallonhalkojalle puiden paikoille saada tilapäisesti pensaita?

Kaupungilla ei ole resursseja istuttaa vain muutamaksi vuodeksi väliaikaisia istutuksia.

Onko kirkkoa suunniteltu alueelle? Redin Silta ei kyllä ole verrattavissa kunnon kirkkoon.

Kirkkoa ei ole tulossa alueelle.

Miksi uimapaikkoja ei ole tulossa?

Mustikkamaalla on uimaranta.

Ihmiset kovasti valittavat siitä, että koirat pissivät talojen seiniin ym. ja tältäkin osin olisi toivottavaa, että esim. Aallonhalkojalle tulisi viher/puupisteitä uroskoirille.

Aallonhalkojalle tulee katupuut kun ratikkalinja on rakennettu (aikaisintaan 2023), mutta ei erillisiä koirille tarkoitettuja viher/puupisteitä.

Autopaikkoja on tällä hetkellä vähemmän kuin mitä tarvetta on, siis huomattavasti vähemmän (pysäköintihalleissakin).

Kaupungin pysäköintipolitiikan mukaisesti uusilla alueilla asukkaiden pysäköinti hoidetaan tonteilla. Tiiviissä kaupungissa ei ole mahdollista varata pysäköintiin riittävästi tilaa yleisiltä alueilta. Kadunvarsipaikat on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin. Asemakaavoituksessa noudatetaan pääsääntöisesti lautakunnan hyväksymiä pysäköinnin laskentaohjeita.  Lisätietoa aiheesta: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-010556/

Kirjastosta vielä - Miten olisi automaattikirjasto? Pieni kioski Redissä, mihin voit tilata kirjat noutoon ja palauttaa teokset. Ei vaadi suuria resursseja, tilavuokrakin Redissä varmasti neuvoteltavissa.

Välitämme ehdotuksen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle, joka vastaa kirjastoista.

Millainen Loviseholmin puistosta tulee? Mitä sinne tulee? Onko suunnitelma nähtävissä jossain?

https://kartta.hel.fi/helreport/katu_ja_puistorakentaminen/?q=1083

Onko Sompasaareen tulossa ruokakauppoja?

Ei ole tiedossa tällä hetkellä.

Voisiko skeittiparkin siirtää Sillan alle Capellanpuistien viereen? Iso hukkatila vapaana.

Skeittipaikan sijoittaminen sillan alle on maaperän ja siltarakenteiden vuoksi erittäin kallista ja riskialtisratkaisu eikä ole tämän hetken tiedon mukaan mahdollista.

Milloin Kalasataman leikkipuisto tehdään turvalliseksi? Nykyinen ratkaisu on pienen lapsen kannalta vaikea.

Kalasatamanpuiston leikkivälineistö on suunnattu hieman isommille lapsille. Ajatuksena on ollut, että yhteispihojen leikkipaikat palvelevat pieniä lapsia.

Ja saisiko Kalasatamanpuistoon myös pienille lapsille enemmän leikkivälineitä? Entä onko suunnitelmissa aidattua pienten puolta, niin kuin joissain puistoissa.

Ei ole näillä näkymin tulossa. Kalasatamanpuiston leikkivälineistö on suunnattu hieman isommille lapsille. Ajatuksena on ollut, että yhteispihojen leikkipaikat palvelevat pieniä lapsia.

Lähtevätkö Nihdin 24h parkkipaikat pois ensi kesänä käytöstä? Onko Sompasauna Nihdissä ensi kesänä? Mitä Nihdin rakentamisessa tänä vuonna tapahtuu?

Nihdin rakentaminen alkaa kesällä 2021, joten pysäköintipaikat ja Sompasauna poistuvat alueelta.

Tilaa olisi rakentaa uimahalli tai kirjasto tai mitä vaan kun luovuttaisiin turhanpäiväisestä kerhotilahankkeesta jolloin sen tontti vapautuisi. Kerhotilaa saa varmasti vuokrata koululta tai redistä.

Asukkaiden yhteiskerhotila ei ole millään lailla sidoksissa kirjastoon tai uimahalliin.

Viime syksynä oli pari hienoa opastettua kävelykierrosta alueen historiasta ja nykyisyydestä Kalastama ja Hermanni alueella, kuka niitä järjesti ja järjestetäänkö jatkossa, Kalasataman asukasyhdistys saattoi olla mukana järkkäämässä jollain tasolla (?).

Eivät ole olleet kaupungin tarjoamaa toimintaa.

Onko tietoa mikä kauppaketju, ja millä kaupalla, on tulossa Harjuksen 1. kerrokseen?

Alepa

Yllä yksi kommentoija oli sitä mieltä, että lisäkerhotilalle ei olisi tarvetta tai suunnitellulle asukastalolle siten tilausta. Itse olen päinvastaista mieltä, mm. siksi että yhteinen asukastalo mahdollistaa erilaista toimintaa kuin taloyhtiökohtaiset kerhotilat. Kysyisin siis, että mikä asukastalon rakentamisen tilanne tai suunniteltu aikataulu on tällä hetkellä?

Yhteiskerhotilan rakentaminen alkaa arviolta vuoden 2021 lopussa tai kevään 2022 aikana.

Hyvä tilaisuus, yhteiskerhohuoneasia jäi epäselväksi.

Voitte olla minuun yhteydessä kerhotilahankkeesta, joonas.siponen(at)realia.fi

Missä on lajitteluhuoneet?

Jokaisella korttelilla on oma lajiteluhuoneensa. Isännöitsijänne varmaan osaa kertoa oman korttelinne lajitteluhuoneen sijainnin. Lisäksi voitte olla yhteydessä IMU:n HelpDeskiin, joko puhelimitse 010 4079794 tai IMU:n sivuilla (http://kalasatamanimu.fi/yhteystiedot/), jolloin pystytään osoitteen perusteella neuvomaan oma lajitteluhuoneenne.

Kuka siivoaa IMUn syöttöputket? Biojäteluukku on aina törkyinen.

Jätepisteiden luukkujen siivousvastuu on taloyhtiöillä.

Missä on Redin alueen lajitteluhuone?

Redissä ei ole vastaavaa lajitteluhuonetta kuin muissa alueen kortteleissa. Redi-kauppakeskuksen lajittelupiste on Majakan ja jatkossa muiden asuintornien asukkaiden käytössä.

Milloin Mustikkamaalle kaavoitettu lasten leikkipaikka toteutuu? Vasta Kruunusiltojen valmistuttua?

Kyllä juuri niin, nyt on ajoitettu, että rakentaminen alkaisi 2026.

Voisiko avata vähän lisää sitä, mikä tekee Fiksu Kalasatama- hankkeesta uudenlaisen/innovatiivisen? En ihan saanut kiinni muuta kuin mm 5g, yhteiskäyttötilat/-autot yms.

Lisään vielä, että hankkeessa pidämme innovatiivisena pelkästään teknologiaratkaisujen ohella myös esimerkiksi vihreän infran ja kaupunkiluonnon ratkaisuja, joilla on mahdollisuus tarjota viihtyisämpää kaupunkiympäristöä asukkaille.

Miten varmistetaan, että kaikki Kalasataman uuden oppilaaksiottoalueen lapset mahtuvat kouluun? Esikoulupaikkoja ei ole vuodelle 2021 kaikille alueen lapsille Kalasataman päiväkodista.

Tällä hetkellä ja tulevina vuosina tämä turvataan ja laskelmat perustuvat tilastoennusteisiin. Tuleva uusi koulu jatkossa auttaa tässä asiassa ja oppilaaksiottoalueita toki tarvittaessa tarkistellaan.

Saisiko sellaisia koirankakkapussi-telineitä lisää alueelle? Yksi on Kalasatamanpuiston meren puolella. Aika usein on pussit siitä telineestä otettu käyttöön.

Selvitetään lisäämismahdollisuuksia puistoylläpidon kanssa.

Käytännön ehdotus Kalasatamanpuiston auraus pitäisi tehdä asukkaiden pääkulkureittien mukaiseksi.

Ehdotus välitetty ylläpitoon