Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan uusi hiilineutraali korttelihanke

Kalasatama
12. helmikuuta 2021
Havainnekuva hiilineutraalista korttelista ylhäältä kuvattuna

Helsingin kaupungin kerrostaloasumisen laadun ja viihtyisyyden parantamiseen tähtäävään Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan on liittynyt uusi hiilineutraaliin asumiseen pyrkivä hanke. Kohteelle on varattu tontti Kalasataman rakentuvalta asuinalueelta.

Kohteessa hiilijalanjäljen neutralointi toteutetaan uudella palvelumallilla, jossa taloyhtiö ei itse omista kiinteistöllä olevia energian tuotantoon liittyviä laitteita vaan ostaa hiilineutraalia energiaa palveluna.

Kortteliin tulee katolle asukkaiden käyttöön yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä lisäävä katettu vihertila, joka toimii samalla uusiutuvan sähköenergian tuottajana valoa läpäisevien aurinkokennolasien ansiosta. Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö hyödynnetään kiinteistön oman kulutuksen lisäksi asukkaiden sähkökustannusten alentamiseen Virtuaaliakku-palvelun avulla, jossa Helen hyvittää taloon oman kulutuksen yli menevän sähkön asukkaille.

”Hanke on Kehittyvä kerrostalo -ohjelman näkökulmasta erittäin kiinnostava, sillä siinä asumisen hiilijalanjälkeä pienentävä ratkaisu parantaa samalla myös asumisviihtyvyyttä. Hiilineutraali asuminen palveluna on merkittävä avaus, joka näkyy varmasti tulevaisuuden kerrostaloasumisessa”, sanoo Kehittyvä kerrostalo -ohjelman koordinaattori Riikka Karjalainen.

Helen optimoi kulutusta päästöpohjaisesti

Kortteliin asennetaan lisäksi maalämpö, jota käytetään kaukolämmön apuna talviaikaan, kun lämmitysenergian tarve on suurimmillaan. Kohteen ratkaisujen ansiosta asukkaan on mahdollista pienentää oma asumisen hiilijalanjälkensä tasolle, johon ei muuten voi päästä pelkästään omilla teoilla ja valinnoilla.

0-CO2 Kortteli -hankkeen päätoteuttajat ovat Suomen Keskuskodit, Helen ja Arkworks Arkkitehdit.

Helen rakentaa korttelikokonaisuuteen ”energiakeskuksen” jonne sijoittuu kaikki rakennuksen lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittava teknologia, kuten lämpöpumput ja lämmönsiirtimet sekä aurinkovoimalan tarvitsema tekniikka. Energiakeskus on Helenin valvonnassa ja ohjauksessa osana Helenin isoa energiajärjestelmää. Tällöin on mahdollista optimoida kokonaisuutta päästöpohjaisesti kullakin hetkellä.

Tavoitteena on pilotoida palvelumalli, joka voidaan ottaa tulevaisuudessa käyttöön missä tahansa kohteessa Helsingissä. Yli puolet Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä ja siksi myös Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteistä iso osa kohdistuu asumiseen.

Lue lisää Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta

Mikä on Hiilineutraali Helsinki -ohjelma?