Ympäristöministeriön puurakentamisen tukiohjelman 5. hakukierroksella hakuaikaa 1.3. asti

Uutta Helsinkiä
18. helmikuuta 2021
Supercellin puinen konttori Jätkäsaaressa. Kuva: SRV

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille tutkimus- ja kehityshankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa.

Tukiohjelman 5. hakukierros: Puun monet mahdollisuudet

Keväällä 2021 tukiohjelma tarjoaa mahdollisuuden kohdentaa kehityshankkeita kaikkiin tukiohjelman tähänastisiin teemoihin: puurakentamisen digitaalisaatioon ja teknologiaan, vähähiiliseen rakentamiseen, käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin, kiertotalouteen ja teollisiin verkostoihin.

Viidennellä hakukierroksella jaetaan enintään 1,5 miljoonaa euroa. Kokeiluhankkeille myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa hanketta kohden. Hankkeiden kesto voi olla enintään 18 kuukautta: 1.4.2021–30.9.2022.

Haku aukeaa 1.2.2021 ja sulkeutuu 1.3.2021.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta

Kuva: Supercellin puinen konttori Jätkäsaaressa. Kuva: SRV