Vesihuoltolinjan rakentaminen alkaa puiden kaadolla Kuninkaantammessa

Kuninkaantammi
02. maaliskuuta 2021
Vesimittarinpuiston ja Vantaanjoen väliseen maastoon rakennetaan HSY:n hulevesi- ja jätevesiviemärilinjat. Työmaan valmistelu alkaa viikolla 10 puiden kaadolla.

Vesimittarinpuiston ja Vantaanjoen väliseen maastoon rakennetaan HSY:n hulevesi- ja jätevesiviemärilinjat. Työmaan valmistelu alkaa viikolla 10 puiden kaadolla.

Hulevesijärjestelmää rakennetaan Kuninkaantammenkolmiossa, Kuninkaantammentien etelä- ja pohjoispuolella rakentamattomassa maastossa. Valmistuttuaan hulevesijärjestelmä kerää ja imeyttää Kuninkaantammen asuin- ja katualueilta tulevat vedet.

Tuleva rakentamistyöalue on noin 300 metrin pituinen ja noin 10 metriä leveä. Puita kaadetaan vain välttämättömiltä osin. Vesihuoltolinja valmistuu vuonna 2021.

Vesihuoltolinjan rakennuspaikalla ei ole ylläpidettäviä ulkoilureittejä. Vesihuoltolinja kulkee liito-oravan ydinalueen vieressä. Alueella on tehty liito-oravakartoitus talvella 2020. Kartoituksessa on todettu, että liito-oravien levähdys- ja lisääntymispaikat sijaitsevat hakkuualueiden ulkopuolella. Puiden kaataminen tehdään ennen pesimiskauden alkamista.

Vesimittarinkadun reunassa olevassa metsässä on harvinaisen lahokaviosammaleen suoja-alue, mutta sammalta ei kasva rakennuspaikalla.