Malminkartanon luoteisosaan kaavoitettu uutta asumista, koulu sekä puisto

Malminkartano-Kannelmäki
10. maaliskuuta 2021
Havainnekarttakuva Pihkatien kaavamuutoksesta

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt kaavamuutoksen, jolla Malminkartanoon Pihkatielle, entiselle AEL:n koulutuskeskuksen alueelle, tulee uutta asumista 1300 asukkaalle. Alueen suunnittelun pohjana on käytetty 2017 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotusta.

Asemakaavan muutos koskee Pihkatien, Kaarnatien, Naapuripellontien, Neulastien ja Kartanonmetsäntien reunustamia korttelialueita, jotka sijaitsevat Malminkartanon luoteisosassa.

Alueelle on suunniteltu monipuolinen asuinalue, jonka läpi mutkittelee hulevesipuro. Suunnitelman mukaan alueelle tulisi myös uusi puisto, joka yhdistää Pihkapuiston ja Malminkartanonhuipun viherkäytäväksi.

Kaarnatien ja Kartanonmetsäntien risteykseen on varattu tontti uudelle yläkoulu- ja lukiorakennukselle. Lisäksi alueelle on tutkittu alueellisen energiantuotantokeskuksen sijoittamista toiseen pysäköintilaitokseen.

Naapuripellontiellä mm. pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä parannetaan sekä sille rakennetaan kaksi uutta hidastinbussipysäkkiä. Kartanonmetsäntien, Kaarnatien, Pihkatien ja Neulastien tonttikatujen liikennettä rauhoitetaan kadunvarsipysäköinnillä ja hidasteilla, kun niiden kautta kulkevien bussireittien on tarkoitus siirtyä Naapuripellontielle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti Malminkartanon uudistamiseen ja alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen. Kaavaratkaisun myötä alueelle saadaan uusia asukkaita ja palveluja erityisesti Malminkartanon pohjoisosaan. Malminkartano onkin yksi kolmesta kaupunkiuudistusalueesta.

Kaavassa luodaan edellytykset ilmastoviisaalle ja monipuolisia asukaspalveluja tarjoavalle uudelle asuinalueelle, jossa on erityisen laadukas hulevesipuisto ja alueellinen uusituvan lämmitysenergian tuotanto.

Kaavamuutos etenee nähtävilläolon jälkeen seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lue lisää kaavamuutoksesta Helsingin karttapalveluun ladatuista materiaaleista

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta