Kuinka kadun valmistumisprosessi etenee Helsingissä kaavoituspöydältä kenkien alle?

Jätkäsaari
22. maaliskuuta 2021
Kadun valmistuminen on Helsingissä vuosien projekti. Kadunrakennuksessa eri toimijat sitoutuvat yhtäaikaiseen rakentamiseen, jolloin katua ei tarvitse lähiaikoina repiä auki uudestaan.

1. Asemakaavan vahvistus käynnistää katusuunnittelun

Katusuunnittelu perustuu asemakaavoihin, sekä yleensä samassa yhteydessä laadittuihin liikennesuunnitelmiin. Maankäyttö- ja rakennuslakien lisäksi suunnittelua ohjaavat lukuisat tekniset ohjeet ja tyyppipiirustukset, joiden avulla varmistetaan, että kaikki liikkujat ja kulkuneuvot tulevat huomioitua. Kadun eri toiminnot ja niille varatut tilat jaetaan eri tavoin katuluokasta riippuen. Vaativassa suunnitteluprosessissa määritellään niin kadun tarkat mitat kuin korkeusasematkin. Yleensä tämä vaihe vie noin vuoden verran.

Teoriassa rakentaminen olisi mahdollista melko nopeasti katusuunnitelmien valmistumisesta, mutta todellisuudessa kaupungin investointiohjelma ja alueen muu rakentaminen tahdittavat työtä. Urakan valmistelu ja mahdolliset kilpailutukset vievät myös aikansa. Itse rakentamisen kesto riippuu täysin kohteesta, esimerkiksi millaisia liikennejärjestelyjä työmaat vaativat.

Konkreettinen kadun valmistuminen alkaa esirakentamisvaiheella, jossa pyritään maantäyttöjä tiivistämällä tekemään alustasta riittävän vakaata ja lujaa rakentamista varten.

2. Maan alle rakentuu elintärkeä infra

Seuraavaksi alkaa varsinainen kadunrakennus, joka tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensiksi rakennetaan kadun runko, kunnallistekniikka sekä väliaikainen kulkupinta, jonka ansiosta ympäröiviä tontteja voidaan alkaa rakentaa.

Kadun pohjarakentamiseen osallistuu monta osapuolta. Esimerkiksi Jätkäsaaressa HSY vetää jäte- ja talousvesiputket, Jätkäsaaren Rööri on rakentanut alueen jätteille imujätejärjestelmän ja tämän lisäksi teleoperaattorit tuovat omat kaapelinsa ja Helen rakentaa kaukolämpöverkoston. Kunnallistekniikan lisäksi maan alle täytyy mahtua myös mm. hulevesiviemärit ja kasvutilaa puiden juuristolle.

Helsingissä noudatetaan “yhteisen kunnallisteknisen työmaan periaatetta”, eli jo suunnitteluvaiheessa kaikki toimijat sitoutetaan yhtaikaiseen rakentamiseen. Kun katu on valmis, sitä ei ole tarkoitus avata lähiaikoina uudestaan. Esimerkiksi putkiston käyttöikä on kymmeniä vuosia. Toisaalta toisinaan tapahtuu putkirikkoja tai syntyy uusia johtotarpeita, jotka vaativat kaivantoja.

3. Viimeisessä vaiheessa katu saa loppusilauksen ennen luovutusta

Kun kadun varrella olevat tontit ovat valmiit, voidaan aloittaa viimeistely. Haastavinta suunnitteluvaiheessa on varmistaa, että kaikille kadun käyttäjille huolto- ja pelastusliikenteestä pyöräilijöihin on riittävästi tilaa, helpointa taas kadun yleisilmeen suunnittelu. Nyt se päästään toteuttamaan käytännössä.

Viimeisessä vaiheessa kadun pintarakenteet kuten kiveykset laitetaan kuntoon, sekä viimeistellään lopullinen valaistus, penkit, istutukset – kaikki se, mikä kadusta näkyy päällepäin. Pintarakentaminen tapahtuu pääosin kesäisin, jotta lopputulos on laadukkain mahdollinen.

Valmis katu luovutetaan osaksi kunnossapitoverkkoa. Jatkossa urakoitsija pitää huolen kadun puhtaudesta ja turvallisuudesta, kuten aurauksesta ja hiekoituksesta. Tähän pisteeseen päästään joskus vasta vuosien päästä ensimmäisestä rakennusvaiheesta.

Teksti: Milla Palkoaho
Uutisen kuvassa on Telakkakatu Telakkarannassa.
Artikkelin teksti on julkaistu alun perin Jätkäsaari-Ruoholahti -lehdessä 18.3.2021.
Voit tutustua lehteen tästä linkistä: https://www.ruoholahdensanomat.fi/