Telakkakadulla rakennetaan uusien asuinkerrostalojen kulkuyhteyksiä koko vuoden 2021

Hernesaari ja Telakkaranta
22. maaliskuuta 2021
Havainnekuva Telkkarannan rantabulevardista valmiina. Kuva: Skanska.
Helsingin Telakkarannassa alkaa Telakkakadun rakennusurakka maaliskuussa 2021. Urakan tavoitteena on taata tonttikatujen kautta kulkuyhteydet uusille asuinkerrostaloille ja mahdollistaa kiinteistöille toimiva kunnallistekniikka.

Urakka alkaa Merimiehenkadulta ja Hietalahdenlaiturin alueilta ja se käsittää Hietalahdenrannan, Telakkakadun, Punavuorenkadun, Merimiehenkadun ja Hietalahdenlaiturin alueet. Urakka valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kun työ on valmis, kulkuyhteys Merimiehenkadulta Hietaniemenlaiturille paranee. Tämä mahdollistaa Telakkarannan ranta-alueiden laajempaa käyttöä. Valmistuva reitti on myös kokonaan esteetön.

Urakan aikana rakennettavat tonttikadut (Hietalahdenranta, Punavuorenkatu, Merimiehenkatu ja Hietalahdenlaituri) rakentuvat väliaikaiselle asfalttipinnalle. Katutöiden aikana uusitaan myös kunnallistekniikkaa alueella. Kiveystyöt, vihertyöt ja lopullinen asfaltti rakennetaan myöhemmin eivätkä ne kuulu nyt alkavaan rakennusurakkaan.

Urakan aikana on tiedossa työmaanaikaisia liikennejärjestelyitä autoilijoille, kävelijöille sekä polkupyöräilijöille, mutta erityisen meluavaa tai pölyävää työtä, kuten paalutusta, poraamista, räjäytystä tai louhintatöitä ei alueella tehdä.

Telakkakadun raitiovaunuliikenne alkaa huhtikuussa

Urakan aikana myös Telakkakadun raitiovaunuliikenne alkaa. Ensimmäiset raitiovaunut liikennöivät Telakkakatua jo 6. huhtikuuta 2021. Telakkakadun reittiä tulee käyttämään raitiotielinja 6, joka liikennöi keskustasta Hernesaareen. Voit katsoa lisätietoja uusista ratikkareiteistä tästä HSL:n uutisesta. Raitiovaunuliikenteen väliaikainen pysäkki sijoittuu urakan ajan eteläpäästään kiinni Pursimiehenkadun risteyksen suojatiehen.

Telakkakadun työmaan kohdalla polkupyörät ohjataan ajoradalle ja työmaa-aikaiset muut kevyen liikenteen reitit ohjataan työmaalla tarpeen mukaan. Urakka aiheuttaa myös lisääntynyttä työmaaliikennettä Telakkakadulla. Alueen rakennustyöt tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Uutisen kuvituksena on havainnekuva Telakkarannan rantabulevardista valmiina. Kuva: Skanska.