Marian sairaalan vanhoja puurakennuksia siirretään Oulunkylään

Uutta Helsinkiä
24. maaliskuuta 2021
Marian sairaalan rakennus 11, kulkutautipaviljonki.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen, joka koskee Pakilan ja Oulunkylän rajalla sijaitsevaa aluetta, joka rajautuu Mikkolantien pohjoisosan varteen. Muutosalueeseen sisältyy korttelialueita ja puistoa. Kaava mahdollistaa Marian sairaalan vanhan kulkutautipaviljongin (rakennuksen no. 11) ja Marian sairaalan vanhan desinfiointivierasmajan (rakennuksen no. 8) sijoittumisen tonteille.

Marian sairaalan rakennus 8, desinfiointivierasmaja.

Olemassa olevien sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueiden käyttötarkoitus muuttuu asuinrakennusten korttelialueeksi. Tonteilla olevien suojeltujen rakennusten suojelustatus säilyy. Kaavaratkaisu mahdollistaa siirrettäville vanhoille puurakennuksille uudet tontit ja rakennuspaikat Toivolanpuiston eteläosaan.

Pikkumatintien varrella sijaitseva puisto muuttuu korttelialueeksi, johon on mahdollista rakentaa uusia enintään kaksikerroksisia puurakenteisia asuinrakennuksia. Tontille 28105/33 mahdollistetaan kaksikerroksinen asuinrakentaminen alueelle tyypillisellä tehokkuudella ja osoitetaan muinaismuistolailla rauhoitetun muinaisjäännöksen sijainnin aluemerkintä. Olemassa olevien korttelialueiden ja rakennusalojen muotoa ja sijaintia on tarkistettu.

Kaavaratkaisu on tehty, koska siirrettäville arvokkaille rakennuksille tarvitaan uusia sijoituspaikkoja. Lisäksi pienen ja virkistysarvoiltaan vähäisen lähipuiston muuttaminen asumiseen mahdollistaa uusien pientalojen rakentumisen alueelle. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa siirrettäville puurakennuksille sijoituspaikkoja kaupungin maalle olemassa olevien suojeltujen rakennusten yhteyteen. Erityisesti kaavamuutos edesauttaa kaupunkistrategiassa mainittua Maria 01 –alueen kehittämistä siirrettävien entisten sairaalapaviljonkien mahdollisena sijoituspaikkana. Muutos siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.