Malmin keskustan suunnittelu etenee − kommentoi suunnitelmia verkossa

Malmi
25. maaliskuuta 2021
Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden luonnos on nyt kommentoitavana. Suunnitteluperiaatteet muodostavat suuntaviivat Malmin keskustan kehittämiselle koko koillisen Helsingin aluekeskuksena. Periaatteissa käsitellään muun muassa täydennysrakentamista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista ja viheralueita. Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta Kerro kantasi -palvelussa 12. huhtikuuta asti ja osallistumalla asukastilaisuuteen 25. maaliskuuta.

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden luonnos on nyt kommentoitavana. Suunnitteluperiaatteet muodostavat suuntaviivat Malmin keskustan kehittämiselle koko koillisen Helsingin aluekeskuksena. Periaatteissa käsitellään muun muassa täydennysrakentamista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista ja viheralueita. Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta Kerro kantasi -palvelussa 12. huhtikuuta asti ja osallistumalla asukastilaisuuteen 25. maaliskuuta.

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteisiin on tiivistetty Helsingin yleiskaavan 2016, alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia kartoittaneen Malmin keskustavision sekä muiden Malmin kehittymistä ohjaavien strategioiden, suunnitelmien ja selvitysten havainnot ja tavoitteet. Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö ja sen vetovoimaisuuden parantaminen.

Malmia on tarkoitus kehittää toiminnoiltaan monipuolisena eloisana keskuksena, joka toimii koko Koillis-Helsingin sydämenä. Malmin uudistuvan keskusta-alueen ytimenä on Sydän-Malmi, joka yhdistää Ylä- ja Ala-Malmin toisiinsa. Sydän-Malmi jakautuu pienempiin osa-alueisiin, joiden rakentamisessa huomioidaan aseman läheisyys ja keskustan vaiheittainen kehittyminen. Sydän-Malmia ympäröivät nykytilanteen mukaisesti kerrostalovaltaiset keskustakorttelit, joita kehitetään toiminnoiltaan monipuolisina.

Liikkumisessa keskeistä on Malmin keskustan kytkeminen laajempaan raideverkostoon uuden pikaraitiotien avulla. Alueelle tuodaan myös Malmin ensimmäinen pyöräkatu. Sydän-Malmia kehitetään kävelyvaltaisena sekä kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla kehitettävinä alueina, joilla kulkevia tonttikatuja rauhoitetaan mahdollisuuksien mukaan piha- tai hidaskaduiksi.

Julkisen ulkotilan aukioita ja puistoja on tarkoitus kehittää monipuolisina ja vehreinä. Malmin keskustan aukiot ja puistot säilyvät, ja niitä kehitetään tiivistyvää keskustaa entistä monipuolisemmin palveleviksi. Ylä- ja Ala-Malmin tärkeiden viheralueiden välistä virkistysyhteyttä vahvistetaan.

Julkisia palveluja kehitetään tukemaan uudistuvaa keskustaa. Kehittämisessä huomioidaan Malmin keskustan rikas kulttuuriperintö. Asumisen osalta varmistetaan myös kohtuuhintaisuus keskeisillä alueilla. Kehittämisessä kannustetaan yhteistyöhön ja uudistamisessa huomioidaan nykyisten asukkaiden palveluiden parantaminen.

Kommentoi suunnitteluperiaatteita 12. huhtikuuta asti

Osallistu suunnitteluun kommentoimalla luonnosta Kerro kantasi -palvelussa. Kysely on auki 12.4. saakka osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/malmin-keskusta. Suunnitteluperiaatteiden luonnos ja muu tausta-aineisto ovat esillä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluperiaatteita esitellään keskustelutilaisuudessa verkossa torstaina 25.3. klo 17–18. Tilaisuuteen pääsee liittymään klo 16.45 alkaen klikkaamalla liittymislinkkiä bit.ly/malmin-keskusta tai kopioimalla sen verkkoselaimen osoitekenttään. Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan tilaisuuteen voi osallistua myös verkkoselaimen kautta.

Suunnitteluperiaatteet päätöksentekoon kesällä 2021

Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden ja alueen muun kehittämisen tukena. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää suunnitteluperiaatteista kesällä 2021. Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää kaavamuutoksia ja edetä tarkempaan suunnitteluun.

Lisää tietoa Malmin kehittymisestä löytyy osoitteesta uuttahelsinkia.fi/malmi.