Merimaisemia oppilaille ja palveluita asukkaille – Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin ja puiston suunnittelukilpailu ratkennut

Kruunuvuorenranta
31. maaliskuuta 2021

Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen ja viereisen Haakoninlahden puiston eteläosan suunnittelukilpailu on ratkennut. Voittajaksi valikoitui Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy:nja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus Rantavalli, jonka pohjalta jatketaan tarkempaa suunnittelua. Keskeisellä ja näkyvällä paikalla sijaitsevalle tontille rakennetaan yhtenäinen peruskoulu, ruotsinkielinen ala-aste, päiväkoti, leikkipuiston sisätilat, nuorisotila ja liikuntahalli. Haakoninlahdenpuistosta tulee alueen keskeinen rakennettu puisto.

Palvelukortteli rakentuu kaupallisen keskuksen ja uimarannan väliin

Kruunuvuorenrannan uudet julkiset palvelut rakennetaan ainutlaatuiselle paikalle. Kortteli sijaitsee kaupunginosan kaupallisen keskuksen ja uimarannan välissä Haakoninlahden rannalla. Kilpailun tavoitteena oli tuottaa toimivien ratkaisujen lisäksi myös laadukasta arkkitehtuuria, sillä kyseessä uuden kaupunginosan keskeinen julkinen rakennus.

Uusi kortteli sijaitsee rannan ja kaupallisen keskuksen välissä.

Kilpailuehdotuksia arvioitiin toiminnallisten ja kaupunkikuvallisten näkökulmien lisäksi myös kokonaistaloudelliselta näkökannalta, sillä kaupungin tavoitteena on tehdä uudisrakennuksista turvallisia, pitkäaikaiskestäviä, muuntojoustavia ja energiatehokkaita. Ehdotuksien kokonaisratkaisu ja kehityskelpoisuus olivat keskeisessä roolissa suunnitelmien arvioinnissa, ja suunnittelua jatketaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Rakentaminen on kaupungin rakentamisohjelmassa aikataulutettu vuosille 2024-2026.

”Tehtävä oli mielenkiintoinen mutta haastava – kilpailijoiden oli ratkaistava, kuinka rakennus liittyy osaksi rakentuvaa kaupunkia säilyttäen samalla julkisen luonteensa ja kuinka kokonaisratkaisu integroituu maiseman ja toiminnan ehtoihin. Taitavasti laadittu ratkaisu perustuu sisäkadun varteen sijoittuvien aukioiden ja oppimiskorttelien sarjaan. Sijainti meren välittömässä läheisyydessä toi myös omat haasteensa, sillä voimakas säärasitus altistaa rakenteita. Voittaneessa ehdotuksessa jokaista osa-aluetta on tutkittu huolella, ja arkkitehtuuri on rakennuksen suuresta koosta huolimatta eläytyvää ja sympaattista”, kertoo palkintolautakunnan puheenjohtaja, toimialajohtaja Mikko Aho.

Palvelukortteliin sijoittuu 700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, 250 oppilaan ruotsinkielinen ala-aste, 200-paikkainen päiväkoti, liikuntahalli ja nuorisotila sekä puistoon sijoittuvan leikkipuiston sisätilat. Vaikka rakennus on ennen kaikkea nykyajan vaatimukset täyttävä oppimisympäristö, palvelee se kaupungin periaatteiden mukaisesti koko kaupunginosan asukkaita, sillä osa rakennuksen tiloista kuten liikuntahalli ja aineopetusluokat suunnitellaan myös asukaskäyttöön.

Havainnekuva palvelukorttelin sisäpuolelta

Haakoninlahdenpuistosta alueen keskeinen rakennettu puisto

Kruunuvuorenrannassa on runsaasti luonnonvaraista ympäristöä, ja kilpailun kohteena olleen Haakoninlahdenpuiston merkitys sen keskeisenä rakennettuna puistona korostuu. Sinne sijoittuu muun muassa koko kaupunginosaa palveleva leikkipuisto.

Voittaneen työn pihan ja puiston kokonaisjaottelu on selkeä, ja antaa hyvät lähtökohdat jatkosuunnitteluun. Se on jaettu hulevesivyöhykkeeseen, avoimeen keskiosaan ja leikkivyöhykkeeseen. Suunnitelmassa on huomioitu eri-ikäiset lapset, ja myös teineille ja aikuisille on oleskelupaikkoja. Jatkosuunnittelussa kuitenkin vielä tarkastellaan muun muassa leikkialueiden toimivuutta.

Havainnekuva puistosta

Kruunuvuorenranta kasvaa nopeasti

Uusi palvelukortteli ja puisto vastaavat nopeasti kasvavan Kruunuvuorenrannan tarpeisiin. Kruunuvuorenrannassa oli vuoden 2020 lopussa noin 5000 asukasta. Vuosittain kaupunginosaan muuttaa noin 800 asukasta. Asukasmäärä on noin 13 000 – 13 500 vuonna 2030, kun kaupunginosa valmistuu arviolta vuonna 2030.

Asuntorakentaminen jatkuu tänä vuonna Haakoninlahdella ja Gunillankalliossa sekä alkaa Kruunuvuoressa. Kaduista on rakennettu hieman yli puolet. Alueen pohjoisosassa, Hopealaaksossa, ryhdytään rakentamaan tänä vuonna liikuntapuistoa. Hopealaakson päiväkoti valmistuu kesäkuussa. Tahvonlahden koulun ja päiväkodin laajennus ja peruskorjaus aloitetaan huhtikuussa.

Kruunusillat-raitiotie aloittaa valmistelevat rakentamistyöt Kruunuvuorenrannassa tänä keväänä. Tämän hetken tavoite Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan yhdistävän raitiotieyhteyden valmistumiselle on vuonna 2026, ja liikennöinti alkaisi 2027.

Kilpailussa lähes 30 osallistumishakemusta

Osallistumishakemuksen kilpailuun jätti 28 työryhmää, joista kolme osallistujaa arvottiin toteutusreferenssit esittäneiden joukosta ja kolme kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttäneiden joukosta. Suunnittelukilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Palkintolautakunta päätti jakaa kunniamaininnan ehdotukselle Luodot, jonka tekijöiksi paljastuivat Verstas Arkkitehdit Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

Kilpailun tavoitteet perustuivat Helsingin kaupungin strategiaan ja siitä johdettuihin toimenpideohjelmiin. Niissä korostuvat ilmastovastuu, toimivat oppimisympäristöt, liikkumisen edistäminen, taloudellisesti kestävä kehitys ja palvelutilahankkeiden rakentamisen laadun, toiminnallisuuden, pitkäaikaiskestävyyden, turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen.

Lisätiedot

Arvostelupöytäkirja, 3D-kierrokset ja kuvat

Kuvat: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy