Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi asemakaavan muutosta Malmin lentokentän alueelle

Uutta Helsinkiä
01. huhtikuuta 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3. kaksi asemakaavan muutosta entisen Malmin lentokentän alueelle sekä kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamiseksi. Kaupunginvaltuuston kokouksen aluksi pidettiin info koronatilanteesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi asemakaavan muutosta entisen Malmin lentokentän alueelle. Toinen kaavaratkaisu koskee Nallenrinnettä ja toinen lentoasemakortteleita.

Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle.

Lentoasemakorttelit käsittävät alueen lentokentän eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Alueen historia ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyväksi uudessa kaupunkiympäristössä ja uusi rakentaminen sovitetaan paikan kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Olympiastadionin perusparannuksen rahoittamiseksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin rahoitusosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittamiseksi. Korotus on noin 38 miljoonaa euroa. Siten kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn noin 130 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään noin 168 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että valtuuston päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että valtio osallistuu kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella.

Olympiastadionista vastaava, kaupungin määräysvallassa oleva Stadion-säätiö lähetti kaupungille ja valtiolle 17.12.2020 päivätyn hakemuksen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen lisärahoittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Hakemuksen mukaan hankkeen kustannusten kehittymisen perusteella 261 miljoonan euron rahoitus ei riittänyt hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Kuninkaantammi on yksi Helsingin uusista asuinalueista. Tällä hetkellä alueen varhaiskasvatus ja perusopetus on järjestetty useassa eri toimipisteessä, osin tilapäisissä tiloissa.

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 250 perusopetuksen oppilaalle sekä 210 varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle. Uudisrakennuksen arvoitu rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä noin 17,5 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi talvena ja valmista on määrä olla kesällä 2023.

Kaupunginvaltuuston kokouksen aluksi pidettiin info koronatilanteesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Havainnekuva Malmin lentoasemakortteleista. Kuvanlähde: Voima Graphics Oy