Kaupunginvaltuusto hyväksyi Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavamuutoksia

Malmi
01. huhtikuuta 2021

Malmin entisen lentokentän alue on Helsingin merkittävin uusi rakentamisalue, jolle sijoittuu tulevaisuudessa asuntoja 25 000 asukkaalle. Koillisen Helsingin kehityksen kannalta on tärkeää, että Malmi kehittyy ja kasvaa. Kaupunginvaltuuston päätökset Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavoista ovat merkittäviä askeleita Malmin uudessa kehitysvaiheessa kohti rakentamisen aloittamista. Lentotoiminnan päätyttyä tavoitteena on myös avata Malmin entisen lentokentän alue turvallisesti kaupunkilaisten virkistyskäyttöön vielä kevään aikana.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Nallenrinteen kaavaratkaisu koskee aluetta Malmin entisen lentokentän eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Alueelle suunnitellaan asuntoja monipuolisiin asumisen tarpeisiin noin 2 800 asukkaalle, lähipalveluja sekä päiväkotia. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin entisen lentokentän alueen rakentamisessa.

Suunnittelun tavoitteena on monimuotoinen ja elävä, urbaani, hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin tukeutuva alue. Alueelle onkin suunniteltu kahta pikaraitiotietä, joista Viikki-Malmi-pikaraitiotien yleissuunnittelu on käynnissä.

Kaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen Nallenrinteen kaava-alueella niin pian kuin mahdollista, heti 2020-luvun alkupuolella. Kaupunginhallitus on alkuvuodesta 2021 päättänyt ensimmäisistä tontinvarauksista asuntorakentamiseen. Tonttien varaaminen rakennuttajille jatkuu vuoden 2021 yleisellä
tontinvarauskierroksella.

”On tärkeää, että Malmin entisen lentokentän alueelle on luotu selkeä kehityspolku ja näkymä tulevaisuuteen. Näiden ensimmäisten asemakaavamuutosten toteuttamisella sitä voidaan vihdoin alkaa konkretisoida. Tämä on kohottavaa ja tulee heijastumaan laajemminkin koko koillisen Helsingin kehittämistä koskevaan kiinnostukseen.” Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sanoo.

 Voima Graphics Oy

Lentoasemankortteleihin monipuolista julkista tilaa

Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutos puolestaan koskee aluetta Malmin entisen lentokentän eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle.

Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueeseen kuuluu osa Lentoasemanpuistosta. Puiston suunnittelusta järjestettiin avoin kansainvälinen
maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaneessa kilpailuehdotuksessa on onnistuttu yhdistämään alueen luontoarvot, kulttuuriympäristö sekä monipuoliset toiminnot osaksi identiteetiltään vahvaa ja omintakeista puistoa. Suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Lentoasemanpuisto suunnitellaan monipuoliseksi julkiseksi tilaksi kaikkien kaupunkilaisten käyttöön eri vuodenaikoja silmällä pitäen. Puistoon rakennetaan suuri kenttä monenlaisiin käyttötarkoituksiin kuten tapahtumille sekä ulkoilu- ja latureittejä, paikkoja urheilulle, kulttuurille ja vapaalle oleilulle.

Malmin entisen lentokentän väliaikaiskäytön yleissuunnitelmaan voit tutustua täältä.

 Voima Graphics Oy

Luontoarvoja on selvitetty vuosien ajan

Malmin entisen lentokentän alueen suunnittelu jatkuu myös asuinrakentamista valmistelevien selvitysten ja suunnitelmien laatimisella. Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvityksessä on tutkittu, kuinka alueen energian kulutus ja tuotanto voidaan saada hiilineutraaliksi Helsingin ilmasto-ohjelman mukaisesti.

Helsingin kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 22.3.2021, että Lentoasemankortteleiden kaavojen täytäntöönpanon yhteydessä pilotoidaan ekologisen kompensaation mallia Malmin entisellä lentokenttäalueella. Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin kehittämistä Helsingissä.

Malmin lentokentän alueella on selvitetty luontoarvoja vuosien ajan. Selvitykset ovat jatkuvia prosesseja ja niitä jatketaan säännöllisin väliajoin. Valmistuneet raportit on julkaistu kaupungin karttapalvelussa.

Lisätietoja:

Asemakaavoitus: Kaisa Jama, Malmin tiimipäällikkö, puh. 09 310 22980

Malmin aluerakentaminen: Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puh. 09 310 25808

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi.

Helsingin kaupungin aineistopankki

Kaupungin karttapalvelu: