Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kivikon liikuntapuiston laajennuksen Mellunkylässä

Mellunkylä
14. huhtikuuta 2021
Kivikon liikuntapuiston laajennuksen havainnekartta

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 13.4. kokouksessaan Kivikon liikuntapuiston laajennussuunnitelman, joka sisältää pelikentän, matkaluisteluradan, lähiliikuntapaikan sekä kunnostettavan oja-alueen.

Kivikon liikuntapuisto sijoittuu Lahdenväylän ja Kurkimäen sekä Kontulan asuinalueiden väliin. Suunnitelman tavoitteena on täydentää ja kehittää merkittävästi Kivikon liikuntapuiston nykyisiä liikuntapalveluita. Kivikon liikuntapuisto on osa Viikin ja Kivikon vihersormea, ja alue palvelee useampia kaupunginosia, kuten Myllypuroa, Kontulaa ja Viikkiä.

Kivikon liikuntapuisto on Itä- Helsingin monipuolisin liikuntapuisto, joka pitää sisällään tällä hetkellä mm. BMX-, agility- ja kuntoradat sekä hiihtohallin. Liikuntapuiston laajennuksen suunnittelualue sijoittuu pääosin entisen, vuonna 1993 suljetun Malmin ampumaradan paikalle.

Liikuntapuisto laajenee edelleen tulevaisuudessa

Puistoon rakennetaan koneellisesti jäädytettävä noin 600 m pitkä ja 6 m leveä asfalttipintainen matkaluistelurata, joka toimii kesäaikana rullaluisteluratana. Radan itäpuolelle sijoittuu tekonurmipintainen pelikenttä sekä lähiliikuntapaikka, joka tarjoaa parkour-, kiipeily- ja skoottaus eli temppupotkulautailutoimintoja.

Aluetta halkova Viikin-oja kunnostetaan. Ojan reunoille istutetaan kosteikkokasvillisuutta hulevesien imeyttämistä varten ja sen varrelle istutetaan sopiviin kohtiin kukkivia pienpuita varjostamaan puroa.

Liikuntapuiston laajennusalueen kokonaissuunnitelma sisältää edellä mainittujen osien lisäksi myös jalkapallokentät, harjoituskentät ja pysäköinnin laajennusalueen. Näiden alueiden puistosuunnitelmat laaditaan myöhemmin ja toteutus vaiheistetaan.

Kivikon liikuntapuiston laajennusalueen kokonaissuunnitelman rakentamisen alustava kustannusarvio on niin korkea, että puiston toteuttaminen mahdollistuu jakamalla kustannuksia useille vuosille.

Mellunkylä on yksi kolmesta kaupunkiuudistusalueesta, joilla on tarkoitus kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta kokonaisvaltaisesti yli toimialarajojen sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Kaupunkiuudistus on työkalu, jolla Helsinki pyrkii mahdollistamaan kaupunginosien tasavertaisuutta ja hyvinvointia.